Нечипоренко Віталій Ігорович

Посада: Доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата народження: 10 червня 1952 року

Освіта:
1978 р. – закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-механік;
2000 р. – закінчив Київський національний економічний університет, магістр страхового менеджменту;
2008 р. – кандидат економічних наук, захищена дисертація на тему: «Стратегічне планування в страхових компаніях».

Додаткове навчання:
1979-1980 рр. – Вищі курси КДБ СРСР.
1993 р. – ЦРУ США, курс «Аналітична робота в сфері боротьби з організованою злочинністю».
1996 р. – Вища господарська школа Австрії, курс «Маркетинг в страхуванні».
1997 р. – Крайовий інститут страхування в Польщі, курс «Агентська мережа страховика».
2011 р. – курс за програмою Вісбаденської академії психотерапії (Німеччина), кваліфікаційний сертифікат «Коуч-консультант в організаціях» (рівень WIAP) .
– Центр підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, м. Київ. Неодноразово курси з сертифікацією по темах: «Управління страховими компаніями», «Актуарне забезпечення страхової діяльності», «Майнове страхування», «Медичне страхування», «Перестрахування» та ін.
– Стажування в страхових компаніях: Німеччини – «Мюніх Ре»; Польщі – «Сігна», «Цюріх» (Варшавська філія), «Ампліко»; Японії – «Токіо Маріне Нічідо».

Трудова діяльність:
До 1995 р. – служба в органах КДБ СРСР та СБ України, військове звання полковник;
1995-2000 рр. – заступник генерального директора Акціонерної страхової компанії «Енергополіс»;
2000-2006 рр. – заступник голови правління з розвитку ЗАТ «Страхова група «ТАС»;
2004- по ц.ч. – директор ТОВ «Центр бізнес-стратегій «Перспектива».

Викладає курси: «Страхування», «Менеджмент у страхових компаніях», «Страховий маркетинг», «Ринок фінансових послуг» (Модуль 1: Страхові послуги)

Наукові інтереси:

фінансовий ринок, менеджмент у фінансових установах, антикризовий менеджмент суб’єктів господарювання.

Педагогічна діяльність:
АТЗТ «Київський інститут інвестиційного менеджменту», викладач кафедри фінансів, період – 01/01–31/12 1999, 01/03–30/06 2000;
Центр підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, викладач, період – 01/01-31/12 2002, 01/01 2007 – до ц.ч.;
Доцент кафедри страхування Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана – 2008-2014 р.р.
Доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2009 р. – до цього часу;
В період 2003-2014 р.р. проведено 356 семінарів, тренінгів та практикумів у одинадцяти країнах- Англії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстані, Латвії, Молдові, Росії, Таджикистані, Узбекистані, Україні, в тому числі за запрошенням консалтингових компаній КІМО (м. Київ), «Мастер-центр «Страхование» (м. Москва), «Marcus Evans Ltd» (м.Лондон), «SBC» (м. Кишинів), Банківсько-фінансової академії та Вищої школі бізнесу Академії управління та державного будівництва при Президенті Республіки Узбекистан (м.Ташкент), Асоціації брокерів Прибалтики (м.Рига).

 

Нагороди:
Орден Христа Спасителя, Українська православна церква Київського патріархату, «За заслуги з відродження духовності в Україні», 2012 р.;
Орден Святого Миколи Чудотворця ІІІ ступеня, Українське народне посольство, «За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток економіки України», 2007 р.
Орден «Статус-нагорода «Професіонал галузі», Торгово-промислова палата України, «За вагомий особистий внесок в розвиток економіки України, професійне управління підприємством-лідером галузі», 2009 р.;
Нагрудний знак «За високі досягнення у страхуванні», Ліга страхових організацій України, 2009 р.
Національна премія престижу Асоціації ділових кіл України «Особистість року 2009»
Сертифікат «Керівник року 2011» Міжнародного економічного рейтингу «Ліга кращих».

Додаткова інформація:
Співголова Оргкомітету Міжнародного Чорноморського фінансового форуму;
Член Наглядової ради Національного академічного оркестру народних інструментів України;
Ведучий «Рубрики Нечипоренко» у журналі «Страховий посередник».

Наукові праці:
Опубліковано 46 наукових та методично-практичних робіт в чотирьох країнах, співавтор п`ятипідручників зі страхування для ВНЗ, в т.ч. співавтор підручників «Страхування» під ред. проф. Базилевича В.Д. та проф. Осадця С.С.

Авторське свідоцтво на винахід в галузі машинобудування.

Автор і власник двох патентів- України № 40636 від 27.04.2009 р. та Росії № 88835 від 20.11.2009 р. на корисну модель «Навчально-тренувальна система «Карусельний тренінг-контроль».

Основні публікації:

 1. Ознаки стратегії блакитного океану У.Ч.Кіма та Р. Моборн в розвитку сучасного страхового ринку України// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка». – 2008. – №104. – С.53-55.
 2. Застосування методу К.Ісікава та принципу В.Парето в розбудові агентської мережі страховика// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка». – 2009. – №113-114. – С.23-27.
 3. Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка». – 2011. – №126. – С.19-21.
 4. Страховий маркетинг. З практики реалізації теоретичних надбань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка». – 2012. – №133. – С.25-26.
 5. Патент на корисну модель № 40636 «Навчально-тренувальна система». Державний реєстр патентів України на корисні моделі. – 27.04.2009.
 6. Страхування. Підручник з грифом МОН / В.Д. Базилевич та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.
 7. Стратегічне управління страховою компанією. Підручник з грифом МОН. / В.М.Фурман, О.Ф.Філонюк та ін. – К. КНЕУ, 2008. – с.370-383.
 8. Страховий менеджмент. Підручник з грифом МОН. / С.С.Осадець та ін.; за ред. С.С.Осадця. – К.:КНЕУ, 2011. – 333 с.
 9. Етапи та визначальні показники в процесі стратегічної сесії страховика. Тези Міжнародної науково-методичної конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації». К.: КНЕУ, 2012. – с. 147-149.
 10. Формування страхового портфеля. Аналіз і практичні заходи. // Страхова справа. К. Журнал. № 4 (48), 2012 р. – с.40-43.
 11. Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка серія «Економіка». – 2013. – №135. – С.14-18.
 12. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.