Малік Микола Йосипович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 2 вересня 1939 року

Навчання:
1956-1957 рр. – бухгалтерська школа, с. Гнатівці Меджибіжський району Хмельницької області;
1959-1965 – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, агрономічний факультет;
1968-1969 – Українська сільськогосподарська академія, педагогічний факультет, економічне відділення, викладач економічних дисциплін;
1973-1976 – аспірант Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера
1976 – захистив кандидатську дисертацію;
1996 – захистив докторську дисертацію «Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки»;
З 1997 – професор за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК»;
З 1999 – член-кореспондент;
З 2007 – академік Української академії аграрних наук (з 2009 р. – Національна аграрна академія України).

Трудова діяльність:
1966-1968 рр. звільнений секретар партійної організації колгоспу с. Вихватнівці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області;
1969-1973 – викладач Копичинського технікуму бухгалтерського обліку Тернопільської області;
1976 до т.ч. старший науковий співробітник, завідувач відділу, відділення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» м. Київ;
1997- 2009 – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З 200-2011рр. – професор кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З вересня 2012 року – професор кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З грудня 2016 року – професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси: «Методологія наукових досліджень»; «Фінансова політика України в умовах глобалізації»

Наукові інтереси: Теоретико-методологічні проблеми фінансового посередництва, кредитної кооперації, підприємництва, обслуговуючої кооперації, відносин власності, орендних відносин.

Основні публікації:
Автор більш ніж 400 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 6 монографій та 45 методичних розробок.
1. Малік М.Й. Підприємництво в контексті розвитку сільських територій. Теорія і практика розвитку АПК/ Міжнародна науково-практична конференція. Т.1. Львів: Львівський державний аграрний університет. 2006. – с. 217-223
2. Малік М.Й., Нужна О.А. Вплив механізму оподаткування на конкурентоспроможність аграрних підприємств //Економічні науки – Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Вип.2 (8). Луцьк: ЛДТУ, 2006
3. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. Монографія. – К., 1995. с.117
4. Малік М.Й., Предмирська Н.В. Облік і оподаткування операцій товарними деривативами Економічні науки.– Серія “Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Вип.2 (8). Луцьк: ЛДТУ, 2006.– с.104-111
5. Малік М.Й., Орлатий М.К. Розвиток сільських територій України //Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Випуск 1/2006. К.: НАДУ, 2006. – с.471-478
6. Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми. Монографія. К.: ННУ ІАЕ, 2007.– 270 с.
7. Малік М.Й. Актуальное издание по вопросам методики экономических исследований // Економіка АПК. – 2007, №2
8. Малік М.Й., Кудінов А.С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів. Монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 166 с.
9. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій //Економіка АПК. 2008. – № 5. С.51-55
10. Малік М.Й. Про державне регулювання розвитку сільських територій //Економіка АПК. 2008. – № 2. С.156
11. Малік М.Й. Монографічне дослідження системи оподаткування у сільському господарстві України //Облік і фінанси АПК, 2008. – № 3 С.149-150
12. Малік М.Й., Пулім В.А. Проблеми розвитку сільських територій// Стратегія розвитку України. Науковий журнал. – № 1-2 , 2008.
13. Малік М.Й., Пулім В.А., Шиндирук І.П. та ін. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. К.: Аграрна освіта, 2009 – С.126
14. Малік М.Й. Аграрно-промислова інтеграція: від теорії до практики. //Економіка АПК, № 9, 2009
15. Малік М.Й., Белей С.І. Розвиток сільського господарства в регіоні Карпат. Монографія / Малік М.Й., С.І. белей. К.: ННЦ ІАЕ. 2008. – 248 с.
16. Малік М.Й. Соціально-економічна суть підприємництва та його складові. С.16-44 //В кн.. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. К.: ННЦ ІАЕ. 2000. – 640 с.
17. Малік М.Й. Кредитування в системі АПК України: стан і проблеми // Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка, № 46, 2000. с.23-26
18. Розвиток обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії / М. Малік, І. Семенчук // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 11 – 15.