Ігнатюк Аліна Олегівна

Посада: Асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Навчання:
2008 – 2011рр. – аспірантура за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» (кафедра економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2008 – 2009рр. – МВА за спеціальністю «Загальний менеджмент» (Школа бізнесу ім. Біла Гріхі, університет Св. Марії, м.Сан Антоніо, США)
2007 – 2009рр. – магістратура за спеціальністю «Міжнародний бізнес та економіка» (Університет прикладних наук, м.Шмалькальден, Німеччина)
2006 – 2008рр. – магістратура за спеціальністю «Економічна теорія» (кафедра економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Трудова діяльність:
З 2013р. – Business Consulting Manager/незалежний менеджер-консультант з управлінського консалтингу, 4iConsulting, Inc.
З 2011р. – Senior Business Analyst/незалежний старший аналітик-консультант з управлінського консалтингу, 4iConsulting, Inc.
З 2009р. – Business Analyst/незалежний аналітик-консультант з управлінського консалтингу, 4iConsulting, Inc.
2008р. – асистент-дослідник Школи бізнесу ім. Біла Гріхі, університет Св. Марії, м.Сан Антоніо, США

Викладає курси: “Управління інвестиційними ризиками/Investment risk management”, “Business Intelligence”

Наукові інтереси: Фінансове посередництво, управлінський консалтинг, аналітика та дослідження ринків FMCG, ризик-менеджмент.

Основні наукові праці:
1. Ігнатюк А.О. Вплив фінансових посередників на нерівномірність розподілу доходів у суспільстві / А.О. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. – 2009. – Випуск 113-114.– С. 42-45.
2. Ігнатюк А.О. Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці / А.О. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. –2009. – Випуск 116. – С. 22-27.
3.Ігнатюк А.О. Теоретичні проблеми визначення та вимірювання суспільного добробуту та його складових / А.О. Ігнатюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 20. – С. 250-256.
4.Ігнатюк А.О. Місце фінансових посередників у сучасній теорії економічного зростання / А.О. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(104). – С. 3-5.
5.Ігнатюк А.О. Методичні підходи до вимірювання розвитку суспільного добробуту / А.О. Ігнатюк // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2010 – Випуск 34. – С.53-65.
6.Ігнатюк А.О. Порівняння фінансових систем США та Німеччини / А.О. Ігнатюк // Культура народов Причерноморья. – 2010. – Випуск 194.- С. 21-27.
7.Ігнатюк А.О. Особливості розвитку фінансової системи України / А.О. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. – 2011. – Випуск 126. – С. 43-48.
8.Ігнатюк А.О. Порівняння рівнів суспільного добробуту у США та Німеччині / А.О. Ігнатюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – Випуск 4.- С. 12-20.
9.Ігнатюк А.О. Роль фінансового посередництва у забезпеченні стабільного економічного розвитку / А.О. Ігнатюк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – Випуск 2(5). – С. 308-313.
10. Ігнатюк А.О. Стратегічні пріорітети державного регулювання фінансових посередників у сучасному світі / А.О. Ігнатюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 49-53.
11.Игнатюк А.О. Сравнение рыночно- и банковско-ориентированной финансовых систем / А.О. Игнатюк // «Вестник ИНЖЭКОНа». – Санкт-Петербург, 2011. – Випуск 2(45). – С. 379-382.
12. Страхова освіта як фактор підвищення страхової культури суспільства / Р.В. Пікус, А.О. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2012. – № 133. – С. 8-12.
13. Навчально-методичний комплекс з курсу «Управління ризиками інвестиційної діяльності» / Ігнатюк А.О. – К.: Логос, 2012. – 70с.
14. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / А.І. Грищенко, А.Ю. Пікус, А.О. Ігнатюк // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 104-113.
15. The theory and practice of the efficient capital market hypothesis / Р.В. Пікус, А.О. Ігнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 135. – С. 5-7.
16. How the performance measurement and risk management can influence the company management strive for innovations / А.О. Ігнатюк, А.Ю. Пікус // Науковий Вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 28. – С. 174-176.
17. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с.
18. Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами) / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С. Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 276 с.
19. Practical problems of the data analytics implication to business decision-making / Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаійних перетворень: матеріали V науково-практичної конференціїб 20 листопада 2015 р. / [відп. за вип.: доц.Т.О. Герасименко]. – львів: ЛКА, 2015. – с. 110-112.