Головна / Кафедри / Історія кафедри підприємництва

Історія кафедри підприємництва

14 грудня 2009 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка створено кафедру підприємництва, яку очолила д.е.н., професор Мазур Ірина Іванівна.

Кафедра підприємництва була організована з метою цілеспрямованого запровадження у навчальний процес класичного університету концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців.

Розвиток кафедри відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство.

Концепція кафедри підприємництва полягає у наступному:
– нарощенні науково-педагогічного потенціалу кафедри;
– інтеграцїї у складі університету в європейський і світовий освітній та науковий простір;
– забезпеченні соціального захисту усіх працівників кафедри;
– розвитку партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України;
– створенні можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
– розвитку наукових шкіл, створених на кафедрі;
– залученні обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі.