Мельник Рита Анатоліївна

асистент, Викладач англійської мови

Освіта:
1979 -1984: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

Викладає курси:
Англійська мова за професійним спрямуванням.
Ділова англійська мова.

Спецкурси: Business Accounting, Advanced Topics of Economics, International Financial Systems, International Marketing.

Наукові інтереси: Соціолінгвістика. Прикладна соціолінгвістика. Методика навчання іноземних мов.

Основні публікації:
1. Навчально-методичний комплекс з курсу «Англійська мова» для студентів 1-го курсу заочної форми навчання/ Л.М.Кульцевич, Ж.І. Каплан. – К.: МСУ, 2000. – 17 с.
2. Англійська мова: Навчальні завдання. Для студентів 1-2 курсів факультету соціології/ Т.А.Чесакова. – К.: МСУ, 2003. – 84 с.
3. Навчальні матеріали з курсу англійської мови за професійним спрямуванням. International Marketing. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 46 с.
4. Про деякі аспекти системного підходу в лінгвістиці/ Курдіш О.К. та ін. – Міжкафедральний збірник наукових праць. Випуск 4. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – с. 20.
5. Концепція сучасного підручника «Англійська мова ділового спілкування»/ Курдіш О.К. та ін.. – Х Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія та методи навчання мовам для спеціальних цілей». – К.: ІМВ, 2011. – с. 75.
6. Навчальний посібник «Англійська для міжнародного маркетингу» / Свиридюк Т.В. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 303 с.
7. Когнітивний підхід до навчання спеціальної лексики студентів-економістів/ Мельник Р.А. – Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 49. – К.: Видавництво