Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Науменкова Світлана Валентинівна

Науменкова Світлана Валентинівна

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

e–mail: naumenkova@knu.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1997 – захист докторської дисертації у Харківському державному університеті за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
 • 1987 – захист кандидатської дисертації у Раді по вивченню продуктивних сил АН УРСР
 • 1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного університету (кафедра планування народного господарства)
 • 1977 – 1982 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного університету

Докторська дисертація: «Фінансове забезпечення відтворювальних процесів у ресурсовидобувних галузях» (1997)

Трудова діяльність:

 • З вересня 2016 р. – дотепер – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 р. – 2016 – завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008 р. – в.о. завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 – 2008 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 – 2006 рр. – завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України
 • 1996 – 1997 – професор кафедри державних фінансів Української академії банківської справи Національного банку України

Нагороди та відзнаки:

 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2021)
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018)
 • Відмінник освіти України (2004 р.)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2009)
 • Подяка та Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
 • Подяки за участь у роботі галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (2011 – 2017)
 • Подяки за участь в роботі конкурсного журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (2018 – 2023)
 • Почесна грамота Правління Національного банку України (2001)
 • Відзнаки Національного банку України (2000, 2001, 2004, 2018) та редакції періодичних видань Національного банку України (2012)
 • Подяка UniCredit Bank (2013) та ПІРЕУС БАНК МКБ (2013)

Викладає навчальні дисципліни (2020-2024):

 • «Проєктне фінансування», «Діяльність центрального банку», «Корпоративні фінанси» (2020-2021), «Управління корпоративними фінансами» (2020-2021), «Альтернативні інвестиції», «Альтернативні інвестиції та державно-приватне партнерство».

Стажування, підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах:

 • 2022 – Università Commreciale Luigi Bocconi (“Financing and Investing in Infrastructure”) (Milan, Italy)
 • 2021 – University of Applied Science – Deutsche Bundesbank. (“Banks of Tomorrow – Economic Framework, Services and Regulation”) (Hachenburg, Deutschland)
 • 2020 – 2023 – Національний банк України («Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики») (семінари) (Київ, Україна)
 • 2020 – Національний банк України («Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2020 – Міністерство фінансів України, НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР («Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року») (панельна дискусія) (Київ, Україна)
 • 2019 – 2023 – International Business Information Management Association (член Програмного Комітету 34, 35, 36, 37, 41 IBIMA International Conference) (Іспанія).
 • 2019 –Національний банк України («Практичні аспекти оцінки банківських ризиків») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2018 – Національний банк України («Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017– Національний банк України. («Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України» (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017 – National Council of University Research Administration (NCURA). Best Practices in Research Administration (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – Kyiv, World Bank Office. Ukraine Economic Update (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – British Council of Ukraine. English for Universities: 20-hour training “Participation in International Conferences” (Kyiv, Ukraine)
 • 2015 – Management & Marketing Universal Business School. MBA Intensive (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – Kyiv School of Economics (KSE). ProstoScience Project (PROSTO). Professional Development: Open Recourses, Digital Science and International Publications (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-II). Personal Finance Management (Kyiv, Ukraine)
 • 2012 – НБУ, Федеральне міністерство фінансів ФРН; КfW; Фонд ощадних кас ФРН. Проект «Всесвітній день збережень – 2012»
 • 2011 – SAP University Alliances. Практика використання ERP систем в управлінні виробництвом (Київ, Україна)
 • 2011 – 2012 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-I) (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine. EU Project Europe Aid/127694/C/SER/UA (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – KCSA, Ukrainian PPP Development Support Center, ADETEF. Potential of PPP Projects Implementation in Field of Communal Infrastructure Modernization (Kyiv, Ukraine)
 • 2010 – British Embassy/UK Trade & Investment. Public Private Partnership Projects in Ukraine: A Practical Perspective (Kyiv, Ukraine)
 • 2009 – World Bank/International Finance Corporation Seminar. Bad Debt Resolution in Ukraine (Kyiv, World Bank Office, Ukraine)
 • 2008 – Центр наукових досліджень НБУ. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури (наукове дослідження) (Київ, Україна)
 • 2002 – International Monetary Fund Institute (IMFI). Macroeconomic and Financial Policies in Transition Economies (Kyiv, Ukraine)
 • 2001 – Національний банк України. Навчально-методичний центр НБУ. Економічне планування та прогнозування: міжнародний науково-практичний семінар (Київ, Україна)
 • 2000 – Фонд державного майна України. Сертифікат експерта з оцінки майна, майнових прав та бізнесу (Київ, Україна)
 • 1999, 2002 – Deutsche Bundesbank. Central Banking System and Human Recourses Management (Frankfurt am Main, Düsseldorf; Deutschland)
 • 1998 – 2000 – Northumbria University, Newcastle Business School. Regional Academic Partnerships Scheme (REAP) (Newcastle upon Tyne, England)
 • 1998; 1999, 2000 – Fachhochschule der Deutchen Bundesbank (Hachenburg, Deutschland)

Вибіркові публікації (2018-2024):

 1. Management of artificial intelligence utilizing value-based principles. Traditional and innovative approaches in economics: theory, methodology, practice: сollective monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2024. 566–592.
 2. Інноваційні інструменти зеленого фінансування для України. Економічний простір. 2024. №189. С. 291-299. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-51
 3. Фінансова система України: реалії, виклики, перспективи: моногр. За заг.ред. д.е.н., проф. І.Лютого. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. С.112-140.
 4. Debt-for-nature or climate swaps in public finance management. Problems and Perspectives in Management. 2023. 21(3), P. 698-713. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.21(3).2023.54
 5. Цифрова фінансова інклюзія для прискорення досягнення Цілей сталого розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2023. №1. С.102 – 112. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/13
 6. Управління ризиками зеленого фінансування в Україні. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2023. №28(3). С. 61–69. DOI: https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-97-11
 7. Проєктне фінансування: навч. посібник. К.: «Знання України». 217 с.
 8. Operational risk management of using electronic and mobile money. Banks and Bank Systems. №17(3). Р. 142-157. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.12
 9. Наслідки пандемії COVID-19 та необхідність цифрової трансформації вищої освіти. Вища школа. 2022. №3-4. С. 7-34.
 10. Key energy indicators for sustainable development goals in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. №20(1). Р. 379-395. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.31
 11. Теоретичні засади та практичні аспекти впровадження і використання цифрових грошей. Економічна теорія. 2022. №2. С.44-66. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.044
 12. Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial 2021. №18(1). Р.190-202. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.16
 13. The impact of digital currency on the transformation of monetary policy. Three Seas Economic Journal. № 2(4). P.43 – 48. DOI: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-4-8
 14. Assessing the efficiency of the monetary transmission mechanism channels in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2021. №16(3). Р.48-62. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.08
 15. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі. Фінанси України. № 2. С.26-48. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2021.02.026
 16. An empirical investigation of the Fama-French five-factor model. Investment Management and Financial Innovations. 2020. №17(1). Р.143-155. DOI: https://doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.13
 17. Assessment and mitigation of credit risks in project financing. Banks and Bank Systems. 2020. №15(1). Р.72 – 84. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(1).2020.08
 18. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України: монографія. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». 2019. (у співавторстві).
 19. Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019. №14(2). Р. 40-49. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.04
 20. Енциклопедія Сучасної України. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. (у співавторстві).
 21. Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2019. №16(3). Р.194 – 205. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.18
 22. Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2018. №15(2). Р.257 – 266.
 23. Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems. 2018. №13(2). №153 – 163. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(2).2018.13
 24. Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2018. №15(2). Р.257 – 266. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.15(2).2018.23