Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Науменкова Світлана Валентинівна

Науменкова Світлана Валентинівна

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

e–mail: naumenkova@knu.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1997 – захист докторської дисертації у Харківському державному університеті
  за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
 • 1987 – захист кандидатської дисертації у Раді по вивченню продуктивних сил АН УРСР
 • 1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного університету (кафедра планування народного господарства)
 • 1977 – 1982 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного університету

Докторська дисертація: «Фінансове забезпечення відтворювальних процесів у ресурсовидобувних галузях» (1997)

Трудова діяльність:

 • З вересня 2016 р. – дотепер – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 р. – 2016 – завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008 р. – в.о. завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 – 2008 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 – 2006 рр. – завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України
 • 1996 – 1997 – професор кафедри державних фінансів Української академії банківської справи Національного банку України

Нагороди та відзнаки:

 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2021)
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018)
 • Відмінник освіти України (2004 р.)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2009)
 • Подяка та Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
 • Подяки за участь у роботі галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (2011 – 2017)
 • Подяки за участь в роботі конкурсного журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (2018 – 2021)
 • Почесна грамота Правління Національного банку України (2001)
 • Відзнаки Національного банку України (2000, 2001, 2004, 2018) та редакції періодичних видань Національного банку України (2012)
 • Подяка UniCredit Bank (2013) та ПІРЕУС БАНК МКБ (2013)

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Проектне фінансування», «Діяльність центрального банку», «Корпоративні фінанси», «Управління корпоративними фінансами».  

Стажування, підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах:

 • 2021 – University of Applied Science – Deutsche Bundesbank. (“Banks of Tomorrow – Economic Framework, Services and Regulation”) (Hachenburg, Deutschland)
 • 2021, 2020 – Національний банк України («Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2020- Національний банк України («Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні»)(семінар) (Київ, Україна)
 • 2020 – Міністерство фінансів України, НБУ, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР («Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року») (панельна дискусія) (Київ, Україна)
 • 2019 – 2021 – International Business Information Management Association (член Програмного Комітету 34, 35, 36, 37 IBIMA International Conference)  (Іспанія).
 • 2019 – Національний банк України («Практичні аспекти оцінки банківських ризиків») (семінар)(Київ, Україна)
 • 2019 – BankWatch Forum (Київ, Україна)
 • 2018 – Національний банк України («Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017– Національний банк України. Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017 – National Council of University Research Administration (NCURA). Best Practices in Research Administration (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – Національний банк України. Семінар: «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» (Київ, Україна)
 • 2016 – Kyiv, World Bank Office. Ukraine Economic Update (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – British Council of Ukraine. English for Universities: 20-hour training “Participation in Іnternational Сonferences” (Kyiv, Ukraine)
 • 2015 – Management & Marketing Universal Business School. MBA Intensive (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – Kyiv School of Economics (KSE). ProstoScience Project (PROSTO). Professional Development: Open Recourses, Digital Science and International Publications (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-II). Personal Finance Management (Kyiv, Ukraine)
 • 2012 – ПАТ «УкрСиббанк». SAP-Banking: нові можливості для банківського бізнесу (семінар) (Київ, Україна)
 • 2012 – НБУ, Федеральне міністерство фінансів ФРН; КfW; Фонд ощадних кас ФРН. Проект «Всесвітній день збережень – 2012»
 • 2011 – SAP University Alliances. Практика використання ERP систем в управлінні виробництвом (Київ, Україна)
 • 2011 – 2012 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-I) (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine. EU Project EuropeAid/127694/C/SER/UA (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – KCSA, Ukrainian PPP Development Support Center, ADETEF. Potential of PPP Рrojects Іmplementation in Field of Communal Infrastructure Modernization (Kyiv, Ukraine)
 • 2010 – British Embassy/UK Trade & Investvent. Public Private Partnership Projects in Ukraine: A Practical Perspective (Kyiv, Ukraine)
 • 2009 – World Bank/International Finance Corporation Seminar. Bad Debt Resolution in Ukraine (Kyiv, World Bank Office, Ukraine)
 • 2008 – Центр наукових досліджень НБУ. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури (наукове дослідження) (Київ, Україна)
 • 2002 – International Monetary Fund Institute (IMFI). Macroeconomic and Financial Policies in Transition Economies (Kyiv, Ukraine)
 • 2001 – Національний банк України. Навчально-методичний центр НБУ. Економічне планування та прогнозування: міжнародний науково-практичний семінар (Київ, Україна)
 • 2000 – Фонд державного майна України. Сертифікат експерта з оцінки майна, майнових прав та бізнесу (Київ, Україна)
 • 1999, 2002 – Deutsche Bundesbank. Central Banking System and Human Recourses Management (Frankfurt am Main, Düsseldorf; Deutschland)
 • 1998 – 2000 – Northumbria University, Newcastle Business School. Regional Academic Partnerships Scheme (REAP) (Newcastle upon Tyne, England)
 • 1998; 1999, 2000 – Fachhochschule der Deutchen Bundesbank (Hachenburg, Deutschland)

Монографії, підручники, посібники:

 1. Digitalization in Finance and Accounting. ACFA 2019. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer,.(P.169-180)
 2. Доверие в институциональной архитектонике экономического пространства-времени: в 2-х т. – К.: Інститут економіки та прогнозування НАН України. 2020. (авт. сс. 607 – 621)
 3. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України : монографія. — К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019.  (авт. сс. 160 – 173).
 4. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine, 2018, – Izdevnieciba “Baltija Publishing”(Poland, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). (авт.сс.183 – 198).
 5. Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні//Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль, 2017. (авт.сс.104 – 121).
 6. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / за ред. Г.Т. Карчевої, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенка. – К.: УБС, 2016.
 7. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія; за заг. ред.  В. Опаріна, В. Федосова – К.:КНЕУ, 2016. – 695 с. (авт.сс.406-447)
 8. Науменкова С.В. Науково-дослідна практика: навчальний посібник / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 136 с.
 9. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / За ред. С.А. Буковинського. (Серія «Інституційні засади розвитку банківської системи України»). – К.: ЦНД НБУ, 2015. – 496 с.
 10. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Юрайт, 2015. – 371 с.
 11. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції / За ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. У 2-х томах. Т.2. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.
 12. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. /За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т.2. – 648 с.
 13. Науменкова С.В. Валютне регулювання / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.
 14. Словник-довідник банківської термінології / За ред. В.І. Міщенка. – К.: НБУ, Центр наукових досліджень. – 2013. – 176 с.
 15. Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / А.Н. Ряховская, С.В. Науменкова, Е.А. Лапко и др. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
 16. Міщенко В.І. Банківський нагляд: Підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.
 17. Банківська енциклопедія. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.
 18. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.
 19. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
 20. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. – 2010. – 170 с.
 21. Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 84 с.
 22. Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення / С.В. Науменкова. – К.: Знання, 2010. – 66 с.
 23. Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2009. – 384 с.
 24. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. І.О. Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
 25. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: Інформ.-аналіт. матеріали. Вип.6 /В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко, С.В. Науменкова та ін. –К.: НБУ, Центр наук. досліджень. – 2006. – 162 с.
 26. Науменкова С.В. Фінанси малого бізнесу / С.В. Науменкова, О.В. Люта, О.В. Гуркіна. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
 27. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах [голова] та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 28. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції. Збірник тестових вправ та завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 1999. – 213 с.
 29. Науменкова С.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств: Практичний посібник (Частина І) / С.В. Науменкова. – Суми: Ініціатива, 1999. – 104 с.
 30. Науменкова С.В. Валютне регулювання: навчальний посібник для студентів /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко, Ф.О. Журавка. – Суми: УАБС, 1997.
 31. Науменкова С.В. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов в ресурсодобывающих отраслях / С.В. Науменкова. -К.: Наукова думка, 1997. – 182 с.
 32. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины / С.В. Науменкова. – К.: Наукова думка, 1997. – 55 с.

Вибіркові статті (2015-2021):

 1. Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. Innovation risk management in financial institutions. Investment Management and Financial Innovation. 2021, 18(1), 190-202.
 2. Mishchenko , Naumenkova S., Mishchenko S. Assessing the efficiency of the monetary transmission mechanism channels in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2021, 16(3), 48-62.
 3. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі. Фінанси України. 2021, 2, 26-48.
 4. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ефективність функціонування процентного каналу монетарної трансмісії в Україні. Бізнес-навігатор. 2021, 4 (65), 111-117.
 5. Науменкова С.В., Мищенко С.В. Проблеми цифрової трансформації банківської системи / Economy and human-centrism: the modern foundation for human development. Baltija Publishing. 2021, 138 – 142.
 6. Науменкова С. В., Міщенко С. В., Дорофеєв Д. А. Світовий досвід інституціоналізації управління інноваційними процесами в банківській системі. Економічний простір. 2020, 163, 126 – 132.
 7. Ivanov, V.V., Nurmukhametov, R.K., Naumenkova, S.V. The Nature and Types of Security for Stablecoins. Proceedings of the 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, IBIMA Publishing.
 8. Paliienko O., Naumenkova S., Mishchenko S. An empirical investigation of the Fama-French five-factor model. Investment Management and Financial Innovations. 2020, 17(1), 143-155
 9. Naumenkova S., Tishchenko, Mishchenko S., Mishchenko V., Ivanov V. Assessment and mitigation of credit risks in project financing. Banks and Bank Systems. 2020, 15(1), 72 – 84.
 10. Ivanov V., Pokrovskaya N., Lvova N., Andrianov A., Naumenkova S. Trends in investment behavior of Russian companies. Proceedings of the 34rd IBIMA Conference: 13-14 November 2019, Madrid, Spain
 11. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2019, Ч.1, 116-122.
 12. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Особливості маркетингу банківських інновацій в умовах невизначеності та асиметрії інформації. Причорноморські економічні студії. 2019, 46, 83-89.
 13. Mishchenko, Naumenkova S., Mishchenko V., Ivanov V., Lysenko R. Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019, 14(2), 40-49.
 14. Naumenkova, S., Mishchenko, S., Dorofeiev D. Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2019, 16(3), 194 – 205.
 15. Ivanov V., Lvova N., Pokrovskaia N., Nurmukhametov R., Naumenkova S. Increasing the Financial Depth of the Russian Economy: Does It Stimulate Investment Activity. Proceedings of the 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain.
 16. Науменкова С.В., Міщенко С.В., Міщенко В.І. Особливості регуляторної ідентифікації фінансових компаній як фінансових посередників. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019, 1(28), 390 – 401.
 17. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду.Науковий погляд: економіка та управління. 2018, 2(60), 149 – 157.
 18. Ivanov V., Lvova N., Pokrovskaia , Naumenkova S. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform. 2018. Vol. 4, 125 – 141.
 19. Науменкова С.В., Міщенко В.І., Міщенко С.В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018, 2(25), 305 – 316.
 20. Mishchenko V., Naumenkova, Ivanov V., Tishchenko I. Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2018, 15(2), 257 – 266.
 21. Mishchenko V., Naumenkova S, Mishchenko S., Ivanov V. Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy. Banks and Bank Systems. 2018, 13(2), 153 – 163.
 22. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Теоретичні засади функціонування криптовалют як нової форми грошей. Наукові праці НДФІ. 2017, 4(81), 66-70.
 23. Науменкова С.В., Міщенко В.І., Міщенко С.В. Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017, 2(23), 4 – 16.
 24. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Льон І.М. Світові тенденції монетизації економіки Фінанси України. 2017, 9(262), 53 – 74.
 25. Науменкова С.В. Підходи до вибору інструментів убезпечення від системних ризиків. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017, 1(22), 60 – 70.
 26. Науменкова С., Міщенко С., Тіщенко Є. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.2016, 10 (187), 6 – 17
 27. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Шаповал О.А. Сек’юритизація споживчих кредитів. Актуальні проблеми економіки, 2016, 12(186), 311 – 321.
 28. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку (25 років банківській системі України). Фінанси України, 2016, 5(246), 7-33.
 29. Міщенко С.В., Науменкова С.В., Льон І.М. Монетарні цикли в економіці України. Актуальні проблеми економіки, 2016, 11(185), 363 – 372.
 30. Науменкова С., Цицик К. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2015, 10(175), 46-55.
 31. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності. Фінанси України, 10(239). 53-76.
 32. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання. Актуальні проблеми економіки. 2015, 4(166), 363-371.
 33. Науменкова С.В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015, 12(177), 39-48.
 34. Naumenkova S., Malyutin, Mishchenko S. Transition to inflation targeting in Ukraine: new tools for monetary policy. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2015, 1(166), 31-39.
 35. Науменкова С.В., Мищенко В.И. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста. Проблемы современной экономики 2015, 2(54), 168-174.