Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Кнір Марія Олександрівна

Кнір Марія Олександрівна

Посада: Доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 24 листопада 1983 року

e-mail: mariya.knir@gmail.com

 

Навчання:

 • 2000–2005 рр. — навчання на факультеті економіки та менеджменту Національного авіаційного університету. Здобула кваліфікацію магістра економіки (диплом з відзнакою).
 • 2005–2009 рр. — навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «фінанси, гроші і кредит» (кафедра фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Трудова діяльність:

 • 2009 – 2015 рр. – асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • З 2015 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація:

Механізм формування капіталу комерційних банків України, 2010 р.

Викладає курси:

«Investment portfolio management», «Wealth planning», «Alternative investments», «Public-Private Partnerships», «Фінансові технології в системі публічних фінансів»

Наукові інтереси:

 • фінансові інновації та інструменти фінансових ринків
 • портфельне інвестування
 • публічно-приватне партнерство

Стажування і сертифікація:

 1. 2019  International internship “COSO Internal Control Online Course” – Ukraine –  Norway
 2. 2019  Erasmus+ Teaching Mobility – Nord University – Norway
 3. 2012  CFA level 1 earned – CFA Institute
 4. 2012  EFRI Summer School 2012 “International Environment and European Integration” – University of Rijeka – Chroatia
 5. 2012 – CFA Exam level 1 – CFA Institute
 6. 2011-2012   Erasmus Mundus post-doctorate student – Economics and Financial Management – Mykolas Romeris University – Lithuania

 Участь у міжнародних проектах

 1. CPEA-LT-2017/10004 “Norwegian-Ukrainian cooperation in a field of Public sector accounting, budgeting and finance Research Education (NUPRE)” Норвезько-українське співробітництво у галузі державного сектору бухгалтерського обліку, бюджетування та фінансування науково-дослідної освіти (NUPRE) 2018-2021 рр.
 2. CPEA-2015/10005 “Norwegian-Ukrainian cooperation in Public Sector Economy Education: Accounting, Budgeting and Finance (NUPSEE)” Норвезько-українське інституційне партнерство у галузі освіти в галузі державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування та фінансування (NUPSEE) 2016-2019 рр.
 3. CPEA-ST/10022 “Internal Control and the COSO framework: Application to the university sector” (Внутрішній контроль та структура COSO: застосування до університетського сектору).

Основні навчально-методичні праці:

 1. Методичні рекомендації щодо оформлення навчально-методичних видань до друку / Любкіна О.В. та ін. Київ, 7 с.
 2. Guidelines for joint academic supervision and collaboration on the education of PhD candidates: навчально-методичний комплекс / Кнір М.О. та ін. Університет Норд, 2020. 38 с.
 3. Фінанси. Практикум / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, М.О. Кнір та ін.; за ред. І.О. Лютого. Київ: «ЛІРА-К», 2020. 352 с.
 4. Glossary of basic public sector accounting, budgeting and finance terms: словник / Лютий І.О. та ін. Університет Норд, 2019. 33 с.
 5. Фінанси: Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, М.О. Кнір та ін.; за ред. І.О. Лютого. Київ : Ліра-К, 720 с.
 6. Любкіна О.В., Боровікова М.О. Міжнародні фінансові ринки: навчально-методичний комплекс– К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 45 с.
 7. Боровікова М.О. Pricing and operations in the financial services market: навчально-методичний комплекс. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. 46 с.

Наукові статті:

 1. Liubkina O., Kovtun N., Knir M., Anisimova L. (2021) Scenario modeling of frontier financial market development. International scientific conference contemporary issues in business, management and economics engineering 2021. Vilnius Gediminas Technical Universityhttps://doi.org/10.3846/cibmee.2021.612 (Web of Science)
 2. Didenko I., Anisimova L., Lyubkina O., Knir M. (2021) Quality assurance of teaching and learning process in economic higher education under the pandemic. The Revista Amazonia Investiga. Vol 10, No 39. 194-204. https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.19 (Web of Science)
 3. Кнір М.О., Делас В.А., Будник Н.О. Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2020. № 5 (212). 11-18. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/2
 4. Knir , Plieshakova N. (2020) Current Conditions and Challenges of Public Debt Management in Ukraine. Transformations of public sector and its financial system in Ukraine. Public finances and financial markets: international trends and Ukrainian experience. Bodo, Nord University. Vol.2. 34-46.
 5. Knir , Budnyk N. (2020) Decentralization of budgeting processes: the case of Ukraine. RFI scientific papers. Vol.2 (91). 63-75. http://npndfi.org.ua/docs/NP_20_02_063_en.pdf
 6. Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору: монографія / за ред. І.О. Лютого. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 321 с.
 7. Lyutyy, Knir M., Plieshakova N., Plieshakova O. (2019) Behavioral finance theoretical background and empirical evidence. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol. 4 №31. 385-393 (Web of Science)
 8. Knir , Plieshakova N., Kryvoruchko Ya. (2019) Experience of Managing External Public Debt in Foreign Countries and Prospects for Its Implementation in Ukraine. Business Inform. Vol. 12. 70–75.
 9. Knir , Petruha S., Kryvoruchko Ya. (2019) Accountability theory and its implication in public finance. RFI scientific papers, Vol. 4. 47-58.
 10. Кнір М.О. Державно-приватно партнерство: світовий досвід і досвід України. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія економіка. 2018. №10 (38). 10-16.
 11. Боровікова М.О. Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу. Ефективна економіка. № 7.
 12. Боровікова М.О. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. №8. 121-128.
 13. Боровікова М.О., Юрявичене Д. Совершенствование системы расчетов по операциям с ценными бумагами в странах ЕС. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. №154. 40-43.
 14. Боровикова М.О. Особенности управления инвестиционным портфелем/ Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: Материалы международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. 54-62.
 15. Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013, №149. 25-29.
 16. Lyutiy , Borovikova M. Financial market of Ukraine and the role of foreign direct investment. Ekonomika (Lithuania). Vilnius, 2013. Vol. 92(1). 64-78.
 17. Borovikova M. Impact of foreign capital on the financial market of Ukraine/ Practice and Research in Private and Public Sector – 2013: Proceedings of International Scientific Conference (Lithuania). Vilnius, 2013. 194-203.
 18. Боровікова М.О. Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання/ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012, №138. 49-53.
 19. Borovikova M., Liubkina О. Problems and prospects of the development of Ukraine stock market in the context of financial liberalization and integration process. Whither Our Economies: Proceedings of International Scientific Conference (Lithuania). Vilnius, 2012. 111-118.