Карпич Анна Юріївна

Посада: асистент

e–mail: annakarpych@univ.net.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 2012-2016 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Бакалавр з фінансів і кредиту.
 • 2012-2016 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет лінгвістики. Бакалавр з філології.
 • 2016-2017 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики. Магістр за спеціальністю «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)».
 • 2016-2018 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Корпоративні фінанси» (CFA Institute University Affiliation Program), професійна кваліфікація «Аналітик в галузі фінансових інвестицій». Диплом з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • Березень 2013 р. – лютий 2018 р. – Бухгалтер у приватних компаніях сфери послуг.
 • Березень-червень 2018 р. – Викладач кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
 • Липень-вересень 2018 р. – Начальник планово-економічного відділу приватного підприємства.
 • Вересень 2018 р. – дотепер – Асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:

 • квітень 2011 р. – Диплом учасника безперервного читання іспанською мовою «Дон Кіхота» Міґеля де Сервантеса Сааведри, організованого Посольством Іспанії в Україні та Національним музеєм літератури України з нагоди Міжнародного дня книги.
 • жовтень 2011 р. – Особистий лист-подяка Надзвичайного і Повноважного посла Іспанії в Україні в 2009-2013 рр. сеньйора Хосе Родріґеса Мояно за участь у конкурсі стислих творів іспанською мовою, організованому з нагоди святкування дня Іспанідаду та Національного свята Іспанії.
 • квітень 2016 р. – Диплом ІІ ступеня переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 • червень 2016 р. – Переможець конкурсу випускних кваліфікаційних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», освітній рівень «Бакалавр».
 • лютий 2018 р. – Грант, профінансований Норвезьким центром міжнародного співробітництва в галузі освіти (CPEA-2015/10005, проект Норвезько-українського співробітництва в галузі економічної освіти державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування і фінанси), для проведення наукового дослідження на тему «Первинне розміщення монет для фінансування корпоративних секторів економіки України та Норвегії».
 • квітень 2018 р. – Диплом І ступеня переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017/18 н.р.
 • червень 2018 р. – Переможець конкурсу випускних кваліфікаційних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Корпоративні фінанси», освітній ступінь «Магістр».
 • липень 2021 р. – Стипендія Міністерства закордонних справ Естонії на навчання та підвищення професійної кваліфікації в школі управління, права та суспільства Університету Таллінна (School of Governance, Law and Society, Tallinn University).

Викладає курси:

Управління корпоративними фінансами, Венчурне фінансування, Боргові фінансові інструменти, Управління портфелем і планування статків (англійською), Теорія та методологія наукових досліджень (англійською).

Наукові інтереси:

Фінанси у становленні соціально справедливого суспільства;ґендерно орієнтований підхід у публічному фінансовому менеджменті;  методи якісних і кількісних досліджень в бізнесі, сучасні підходи до навчання студентів іншомовним дисциплінам.

Публікації

 1. Karpych, A., Miedviedkova, N. The challenges for the implementation of a gender-oriented approach to budgeting in ukraine: what can be improved? Baltic Journal of Economic Studies. 2021. №7(2), Р. 101-109. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-101-109. (закордонне видання, Web of Science)
 2. Карпич А.Ю. Теоретичні підходи до визначення категорії «ґендерно орієнтоване бюджетування» в українській науковій думці. Економіка та суспільство. 2021. №24. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-41.
 3. Сучасні аспекти науки: VII-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. − Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. 344 с. (§ 3.1. Стратегічна основа для впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес України, С. 77-87). URL: http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-7-2021.pdf
 4. Варналій З.С., Романюк М.В., Демиденко Л.М., Карпич А.Ю. Податкова система та податкова політика: навч.-метод. комплекс для студ. спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: Фінанси і кредит, ступінь вищої освіти: Бакалавр) / за заг. ред. З.С. Варналія. Київ, 2021. 45 с.
 5. Карпич А.Ю. Застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетуванні як ключової складової публічного фінансового менеджменту. Шевченківська весна 2021. Економіка. На шляху до сталого розвитку: матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Л.А. Анісімової (Київ, 18 березня 2021 р.). С. 302.
 6. Лютий І.О., Варналій З.С., Карпич А.Ю. Теорія та методи наукових досліджень: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Фінанси, банківська справа та страхування» / за заг. ред. І.О. Лютого. Київ, 2021. 35 с.
 7. Karpych A. Implementation of Gender-Responsive Budgeting in Ukrainian Amalgamated Hromadas: A Perspective from Institutional Theory. Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні: зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 10 грудня 2020 р.). Херсон : ХНТУ, 2020. C.36-38.
 8. Карпич А.Ю., Лялькін О.С. Середньострокове бюджетне планування об’єднаних територіальних громад у реалізації економічної політики України. Актуальні питання державотворення в контексті сучасних цивілізаційних викликів: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Черкаси, 26-27 листопада 2020 р.). Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2020. С. 206-208.
 9. Карпич А., Шкварун М. Перспективи ґендерно орієнтованого бюджетування для об’єднаних територіальних громад України. Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних громад: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Дніпро, 27 листопада 2020 р.). Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 134-137.
 10. Карпич А.Ю., Березка О.В. Поведінкові публічні фінанси в прийнятті фінансової політики держави. Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 12-13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. С. 60-62.
 11. Карпич А.Ю. Бюджет і ґендер: теоретичні основи ґендерно орієнтованого бюджетування та його перспективи для України. БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ: Матеріали І Всеукраїнської конференції (Переяслав, 18 вересня 2020 р.). Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С. 26-29.
 12. Карпич А.Ю. Ключові фактори ефективного застосування ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 22 червня 2020 р.). ХНТУ, 2020. С. 30-32.
 13. Карпич А.Ю., Драниця І.Я. Особливості реформування системи управління публічними фінансами в Україні. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: збірник матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 22 червня 2020 р.). ХНТУ, 2020. С. 27-29.
 14. Karpych A. Reflections on The Public Sector of Ukraine under The Era of Innovations. International scientific e-journal ΛΌГOΣ. ONLINE. 2020. №10. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.10.20.html
 15. Карпич А.Ю., Будник Н.А. Бюджетна децентралізація, централізація та деконцентрація: теоретичні аспекти. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції. Частина 1. (Дубляни, 20 травня 2020 р.). Дубляни, 2020. С. 22-25.
 16. Карпич А.Ю., Лялькін О.С. Зовнішнє фінансування інноваційних проєктів бізнесу в Україні: компаративний аналіз із Норвегією. Актуальні проблеми сучасної економіки та підприємництва: матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців. (Покровськ, 15 квітня 2020 р.). ДонНТУ, 2020. С. 67-71.
 17. Лютий І.О., Карпич А.Ю. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 188с.
 18. Karpych А. Successful Finance Professional of the Digital Era: Thinking of the Needed Skills. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 квітня 2019 р.). Київ, 2019. C. 350-351.
 19. Karpych А. Blockchain Reshapes International Trade But Will Cryptocurrency Do So Too?Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних дисбалансів : матеріали виступів Всеукр. форуму з проблем міжнародних економічних відносин (Житомир, 11 квітня 2019 р.). Житомир, 2019. С. 7-10.
 20. Карпич А.Ю. Сучасні виклики до підготовки фахівців-фінансистів: дослідження ставлення студентів до використання мов програмування та систем автоматизації бізнесу в навчанні. Нові інформаційні технології управління бізнесом: зб. тез IIВсеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 14 лютого 2019 р.). Київ, 2019. С. 102- 107.
 21. Лютий І.О., Карпич А.Ю. Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. №201.С. 20-26.
 22. Карпич А.Ю. Токен в первинному розміщенні монет (ІСО): теоретичні основи та місце на фінансовому та грошовому ринках. ΛΌГ. Мистецтво наукової думки. 2018. №1. С. 53-57.
 23. Карпич А.Ю. Передумови появи первинного розміщення монет (ІСО) в контексті технологічних змін. Naukowyiinnowacyjnypotencjał prezentacji: kolekcjа pracnaukowych«ΛΌГOΣ» zmateriałamiMiędzynarodowejnaukowo-praktycznejkonferencji(Opole, 18 listopada2018 r.). Obukhov, 2018. – С. 13-17.
 24. Karpych А. Initial Coin Offering (ICO) as an Economic, Technological and Social Phenomenon. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 вересня 2018 р.). Київ, 2018. С. 239-243.
 25. Karpych А. Ethical principles for Initial Coin Offering as a core necessity for market integrity. Реформування соціально-економічної системи суспільства:матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.(Івано-Франківськ, 22-23 грудня 2017 р.). Херсон, 2017.С. 102- 105.
 26. Karpych А. Financial management under the era of digitalization. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІVМіжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 вересня 2017 р.). – Київ, 2017. С. 33-34.
 27. Sitnitskiy M.V., KarpychYu. Fundamental analysis versus long PESTLE analysis: the common and the different. Модернізація фундаментального аналізу на рівні підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.(Харків, 16-17 грудня 2016 р.). – Херсон, 2016. С. 186-188.
 28. Карпич А.Ю. Модернізація фундаментального аналізу на рівні підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.(Харків, 16-17 грудня 2016 р.). – Херсон, 2016. С. 77-79.
 29. KovalskaК., KarpychА. Corporate social responsibility as a factor to consider in fundamental analysis of agribusiness: theoretical aspect. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 16-17 грудня 2016 р.). Харків, 2016. С. 170-173.
 30. Карпич А.Ю. Сучасні підходи до навчання іноземних мов студентів-економістів. Психологічні та методичні засади педагогічної майстерності: тези доповідей ІІІ Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (Київ,14 грудня 2016 р.). Київ, 2016. С. 45-46.
 31. PokachalovaА., KarpychА.Fundamental analysis as a tool to analyze the legal aspects for foreign financial investments in Ukrainian business. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжнар. наук.-практ.конф. (Харків, 25 листопада2016 р.). Харків, 2016.С.102-104.
 32. Karpych А. Formation of the English financial terms. Innovations in Science and Technology: the XVІІAll-Ukrainian R&D Students Conference proceeding. (Kyiv, November 22, 2016). Kyiv, 2016. С. 116-118.
 33. Karpych А. Advantages and disadvantages of fundamental analysis of the stock market. СвітовітенденціїтаперспективирозвиткуфінансовоїсистемиУкраїни: зб. тезстудентів, аспірантівтамолодихвченихХІІІМіжнар.наук.-практ.конф. (Київ, 27-28 жовтня2016 р.). Київ, 2016. С. 53-55.
 34. Karpych А. The translation of the English lexicon of finance into Ukrainian (based on the original Michael Lewis’s book “The Big Short: Inside the Doomsday Machine”). Шевченківська весна – 2016: філологія, соціологія, психологія: матеріали XIVМіжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. (Київ,6-8 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С. 114-117.
 35. Карпич А.Ю. Перспективи застосування фундаментального аналізу на фондовому ринку України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2015 р.). Київ, 2015. С. 57-59.
 36. Карпич А.Ю. Prosandconsofhybridlong-termcareinsurancepolicies. Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: зб.тез доповідей Х Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 5 грудня 2014 р.). Київ, 2014. С. 22-24.
 37. Карпич А.Ю. Аналіз стану надходжень до Державного бюджету України податку на прибуток підприємств. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІ Міжнар.наук.- практ. конф. (Киів, 31 жовтня 2014 р.). Київ, 2014. С. 47-50.
 38. Карпич А.Ю. Створення бізнес-моделей з надання поштових і фінансових послуг. Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України: матеріали Всеукр.наук.-практ.конф.студентів та аспірантів(Київ, 15-16 травня 2014 р.). Київ, 2014. С.286-289.