Головна / Кафедри / Кафедра фінансів / Склад кафедри / Боринець Станіслав Якович

Боринець Станіслав Якович

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження: 6 квітня 1945 р. с. Лосинець, Старосамборський район, Львівська область

e-mail:stanislav_borynets@ukr.net

Навчання:
1968-1972 – студент економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (диплом з відзнакою).
1972-1973 – аспірант економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
1976 – захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій раді економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

Кандидатська дисертація:
Розвиток міжнародної науково-технічної інтеграції країн-членів РЕВ, 1976 р.

Трудова діяльність:
1973-1976 – асистент кафедри політекономії гуманітарних факультетів
1976-1979 – старший викладач тієї ж кафедри
1979-1992 – доцент тієї ж кафедри
1992-1997 – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
1997-2009 – професор тієї ж кафедри
2009-по даний час – професор кафедри фінансів

Одночасно (за сумісництвом):
з 1979 року – декан по роботі з іноземцями Київського держуніверситету імені Т.Г. Шевченка;
з 1992 року – заступник проректора КНУ імені Тараса Шевченка, директор Центру підготовки іноземних громадян;
з 1994 по 2009 рр. – заступник проректора-директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру підготовки іноземних громадян.

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.),
 • Відмінник освіти України (2002 р.),
 • Заслужений працівник освіти України (2004 р.),
 • Почесна грамота МЗС України (2008 р),
 • Відзнака Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010 р.),
 • Грамота ректора університету (2015 р.),
 • Диплом ректора університету «Кращий викладач економічного факультету у 2014-2015 навч. році»,
 • Грамоти декана економічного факультету (2013, 2014, 2015 рр.).
 • Подяка декана економічного факультету (2016 р.)
 • Почесна грамота ректора університету (2020 р.)

Викладає навчальні дисципліни:

«Міжнародні фінанси», «Международные финансы» 

Наукові інтереси:
Сучасні проблеми функціонування системи міжнародних фінансів; регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин; проблеми та перспективи входження України в систему міжнародних фінансів.

Основні публікації
Боринець С. Я. є автором понад 150 наукових праць та 30 навчально-методичних посібників.  Серед них:

 1. Боринець С. Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). Підручник з грифом МОН України.  –К.: Педагогіка, 1997. – 160 с.
 2. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси – 2-ге вид.; перероб. і доп. Підручник з грифом МОН України. –К.: Знання, 2006. – 489 с. (серія «Вища освіта XXI ст.»)
 3. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини – 5 вид. перероб. і доп. Підручник з грифом МОН України. –К.: Знання, 2008. – 500 с. (серія «КНУ імені Тараса Шевченка – 175 років»);
 4. Боринець С. Я. Теорія та практика світових фінансів. Підручник – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 350 с.
 5. Фінанси. Підручник //І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ – «ЛІРА-К», 2017 – 728 с.
 6. Боринець С.Я. Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи. конспект лекцій /С.Я. Боринець– К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 160 с.
 7. Боринець С.Я. Розвиток фінансової науки у Київському університеті : навч. посіб. /С.Я. Боринець. -К. : ВПЦ «Київський університет», 2019. – 87 с.
 8. Фінанси. Практикум //І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ: «ЛІРА-К», 2020. – 352 с.

Наукові статті:

 1. Боринець С. Я. Історичні аспекти виникнення та еволюція форм державних запозичень (текст) / С.Я. Боринець, Л. В. Могилко // Економіка та держава. – № 8. – 20011. – С. 15-17
 2. Боринець С. Я. Економічна природа та призначення ринку державних цінних паперів (текст) / С. Я. Боринець, Л. В. Могилко // Інвестиції: практика та досвід. – № 13. – 2011. – С. 29-31.
 3. Боринець С. Я. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку / С. Я. Боринець, В. А. Делас // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 138. – С. 18-21.
 4. Боринець С. Я. Теоретические основы оптимизации портфеля долговых обязательств государства / С. Я. Боринец, Л. В. Могилко // Новая экономика. – 2012. – № 2. – С. 36-44.
 5. Боринець С. Я. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України /С. Я. Боринець, Л. В. Могилко // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 43-50.
 6. Боринець С.Я. Модернізація бюджетної системи України в умовах децентралізації фінансових ресурсів /С.Я. Боринець, В.П. Чекановський//Сталий розвиток економіки. Зб. наук. праць. – 2017. – №3. – С.195-202.