Вітренко Андрій Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Дата народження: 23 травня 1977 року.

Навчання:
1996-1999 рр. – студент Київського національного торгово-економічного університету.
1999-2000 рр. – студент магістеріуму Київського національного торгово-економічного університету.
2000–2003 рр. – аспірант кафедри економічної теорії Київського національного торгово-економічного університету.
У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Ринок рекламних послуг у трансформаційній економіці” (спеціальність 08.01.01. – економічна теорія).
У лютому 2018 р. стажувався в Університеті Бат Спа (Велика Британія) в межах програми академічної мобільності Erasmus + Staff Training Mobility KA107.
3 жовтня 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктор економічних наук (спеціальність 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки) на тему «Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій».
У квітені 2018 року розробив та провів спеціалізований тренінг щодо посилення навичок академічного та адміністративного в сфері трансферу технологій та комерціалізації результатів наукових досліджень університетів учасників проекту ECOIMPACT  by Erasmus+, Grant agreement: 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP(2015-3320) , Братислава, Словаччина.

Трудова діяльність:
2000-2003 рр. – асистент кафедри економічної теорії Київського національного торгово-економічного університету.
2003-2006 рр. – асистент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2008-2010 р. – асистент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2010 – по теперішній час доцент кафедри економічної теорії КНУ ім. Тараса Шевченка (з 2014 р. – кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки).

Викладає курси: Економіка права, Поведінкова та експериментальна економіка, Advanced Economic History, Behavioral Economic

Наукові інтереси: Сфера послуг, інтелектуальна власність , середнє та мале підприємництво, поведінкова економіка, економічний аналіз права

Основні наукові праці:

 1. Вітренко А. О. Динаміка трансформацій української сфери послуг
  / А. О. Вітренко // European Journal of Economics and Management. Czehia. ― 2017. ― Vol. № 3, Issue № 2. ― P. 16―28 (1,21 д.а.) (стаття належить до міжнародної наукометричної бази даних International Scientific Indexing).
 2. Вітренко А. О. Сервісна економіка: теорія, сучасні виклики та глобальні тренди / А. О. Вітренко. ― К. : Знання, 2016. ― 413 с. ― (Сучасна наука) (26 д.а.)
 3. Vitrenko A. Theoretical comparative analysis of «a good» and «a service» as base economic theory’s categories / A. O. Vitrenko // Studia securitatis. Romania. ― 2016. ― № 2, Vol. X. ― P. 112―121 (1 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних CEEOL, EBSCO, Index Copernicus, Ulrich’s Periodocal Directoty, Infobase Index, Socionet.ru, Researchbib, MIAR, Global impact and quality factor).
 4. Vitrenko A. Service sector in the structure of the national economy of Ukraine: features, dynamics and main trends / A. O. Vitrenko // Revista Economica. Romania. ― 2016. ― № 68:3. ― P. 202―215 (1 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних RePec, EbscoHost, DOAJ, Ulrich’s Web).
 5. Vitrenko A. The Essence of Intangible Service as a Special Theoretical Category in the Modern Post–industrial Economics System / A. O. Vitrenko // Procedia Economics and Finance. ― 2015. ― № 27. ― P. 267―273 (0,9 д.а.) (стаття належить до наукометричної бази даних ELSEVIER; режим доступу http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009995; doi:10.1016/S2212–5671(15)00999–5).
 6. Інституційні засади функціонування ринку рекламних послуг та їх особливості в економіці України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2004. – Вип. 68. – С. 59-64.
 7. Товар та товарність на ринку рекламних послуг // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 10(28). – С. 99-104.
 8. Проблема визначення поняття “реклама” в економічній теорії // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 11(29). – С. 92-98.
 9. Економічна концентрація на ринку рекламних послуг та її вплив на розвиток національного ринку // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин. – 2003. – № 41 (частина ІІ). – С. 249-254.
 10. Функції реклами та її вплив на економічну систему // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2003. – № 3. – С. 204-210.
 11. Рекламна діяльність як передумова успіху процесу модернізації ДПС України // Науковий вісник Академії державної податкової служби. – 2002. – № 4(18). – С. 129-131.