Мостепанюк Алла Володимирівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата народження: 23 липня 1986 року

    

 

Навчання:

 • 2003–2009 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра економічних наук.
 • 2009–2012 рр. – аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток державно-приватного партнерства в трансформаційній економіці».

Трудова діяльність:

 • З 2013 р. по 2014 р. – головний спеціаліст відділу гуманітарної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
 • З 2014 р. по 2016 р. – викладач кафедри економіки Гірне Американського Університету, Північний Кіпр.
 • З 2016 р. по 2017 р. – старший викладач кафедри економіки Гірне Американського Університету, Північний Кіпр.
 • З 2017 р. по 2020 р. – доцент кафедри економіки Гірне Американського Університету, Північний Кіпр.
 • З 2020 р. – асистент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», «History of Economic Thought»,  «Economic History», «Професійна та корпоративна етика», «Professional and Corporate Ethics», «Поведінкова економіка», «Behavioral Economics».

Наукові інтереси: трансформація економічних систем, добробут населення, корпоративна соціальна відповідальність.

Нагороди та відзнаки:

 • 2014 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

Основні наукові праці:             

 1. Гражевська Н. І., Мостепанюк А. В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2015. – №177. – С. 12-17.
 2. Гражевська Н. І., Мостепанюк А. В. The relationship between social oriented corporate social responsibility initiatives and current living standards / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Social and Economic Revue, Slovakia. – 2016. – №4. – P. 54-65.
 3. Мостепанюк А. В. The development of the public-private partnership concept in economic theory/ А.В. Мостепанюк // Advances in Applied Sociology. – 2016. – №6(11). – P. 375-388.
 4. Мостепанюк А. В. A social breakthrough and an economic slowdown in Ukraine/ А.В. Мостепанюк // Business and Economic Horizons. – 2017. – №13(5). – P. 604-618.
 5. Мостепанюк А. В. Corporate governance/ А.В. Мостепанюк // Corporate Governance and Strategic Decision Making.– 2017. – 3-21. –InTechOpen Publisher
 6. Гражевська Н. І., Мостепанюк А. В. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – №197. – С. 12-19.
 7. Гражевська Н. І., Мостепанюк А. В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності як каталізатор української євроінтеграції / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. – 2018. – С. 205-220.
 8. Базилевич В. Д., Гражевська Н. І., Мостепанюк А. В., Вірченко В. В. Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк, В.В. Вірченко //Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 1. – С. 72-78.
 9. Мостепанюк А.В. Формування та розвиток концепції корпоративної соціальної відповідальності / А.В. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – № 206/5. – 2019. – С. 22-27.
 10. Мостепанюк А.В. Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сучасній ринковій економіці / А.В. Мостепанюк // Бізнес Інформ. – №. 11. – 2019.– С. 13-22.
 11. Мостепанюк А.В. Методи оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності / А.В. Мостепанюк // Причорноморські економічні студії. – № 47. – 2019.– С. 7-13.
 12. Мостепанюк А.В. Особливості впровадження проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А.В. Мостепанюк // Проблеми системного підходу в економіці. – 6(74). – 2019.– С. 12-20.
 13. Мостепанюк А.В. Соціальна політика держави: формування наукових підходів та європейські реалії / А.В. Мостепанюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 31(70). – 2020. – С. 1-8.
 14. Мостепанюк А.В. Сучасна система моделей ведення соціально відповідального бізнесу / А.В. Мостепанюк // Економіка, управління та адміністрування. – 1(91). – 2020.– С. 48-54.
 15. Мостепанюк А.В. Трансформація європейської соціальної політики в умовах глобалізації / А.В. Мостепанюк // Науковий погляд: економіка та управління. – 1(67). – 2020.– С. 7-10.
 16. Мостепанюк А.В. Стан державної соціальної політики України у контексті євроінтеграції / А.В. Мостепанюк // Академічний огляд. – № 1(52). – 2020.– С. 15-23.
 17. Мостепанюк А.В. Роль недержавних організацій у період соціально-економічних трансформацій / А.В. Мостепанюк // Наукові горизонти. – № 06(91). – 2020. – C. 84-91.
 18. Гражевська Н.І., Мостепанюк А.В. Ecological Components of Corporate Social Responsibility: Theoretical Background and Practical Implementation / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Journal of Environmental Management and Tourism. – 5(45). – 2020. – P. 1060-1066.
 19. Гражевська Н.І., Мостепанюк А.В. Криза держави загального добробуту в умовах реалізації неоліберальної моделі глобалізації / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред. З.І. Галушки. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. – C. 308-323.
 20. Гражевська Н.І., Мостепанюк А.В. The Development of Corporate Social Responsibility in the Context of Overcoming a Welfare State Crisis: a Theoretical and Empirical Analysis / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. – 24(1). – 2021. – P. 123-140 (Іноземне видання: SCOPUS).
 21. Гражевська Н.І., Мостепанюк А.В., Заваженко А.О. Institutional Factors of the Development of Corporate Social Responsibility in Transformational Economies / Н.І. Гражевська, А.В. Мостепанюк, А.О. Заваженко //Globalization, the State and the Individual. – 2(26). – 2020. – P. 144-153 (Іноземне видання).