ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Правила прийому  у 2022 році

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти і передбачає набуття студентами компетентностей з економічної політики та інтелектуальної власності

ВІДЕО-звернення студентів ОПП «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Переваги освітньої програми 

 • – Фундаментальна підготовка у сфері економічної теорії, мікро- та макроекономіки, розробки та реалізації економічної політики, економіки інтелектуальної власності.
 • – Можливість навчання за одним із двох вибіркових блоків: вибірковий блок «Економіка інтелектуальної власності», вибірковий блок «Економіка та економічна політика».
 • – Набуття загальних та фахових компетентностей у сфері економіки та економічної політики, економіки інтелектуальної власності, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки та економічної політики, змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • – Посилення практичної складової викладання навчальних дисциплін шляхом залучення професіоналів-практиків із Національного банку України, Антимонопольного комітету України, компанії ICU.
 • – Виробнича практика у Міністерстві економіки України, Державній регуляторній службі України, провідних банківських установах, на підприємствах різних форм власності.
 • – Широкі можливості для академічної мобільності та стажування в провідних зарубіжних університетах.
 • – Активна участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, економічних олімпіадах, спільних проєктах з Національним банком України, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України та інших.
 • – Можливість навчання за програмою другого циклу (магістерською), в тому числі за ОНП «Економіка та економічна політика», ОПП «Економіка та право», англомовною ОПП «Economics and Politics».
 •  Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:
 • – в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • – у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях;
 • – у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • – в аудиторських компаніях.

Корисні посилання:

Вступнику

Сайт Українського центру оцінювання якості освіти