Головна / Кафедри / Кафедра підприємництва / Склад кафедри / Євтушевська Ольга Володимирівна

Євтушевська Ольга Володимирівна

Дата народження: 2 квітня 1985 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Асистент

Навчання:
2001 р. – 2007 р. – навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра зі спеціальності “Економічна теорія”.
2007 р. – 2010 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
03.12.2010 – захист кандидатської дисертації на тему: «Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці».

Трудова діяльність:
01.10.2010 – асистент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: корпоративні відносини, інноваційне підприємництво.

Викладає курси: “Інфраструктура товарного ринку”, “Ринок новацій”, “Система інноваційних технологій”, “Менеджмент інновацій”, “Організація та управління нововведеннями”.

Основні наукові праці:
1. Євтушевська О.В. Теорія акціонерного капіталу в працях представників класичної політичної економії // Збірник наукових праць студентів магістратури. – К.: Дорадо, 2003. – С. 89-95.
2. Євтушевська О.В. Особливості становлення акціонерних товариств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. – Випуск 3. – К., 2003. – С. 55-59.
3. Євтушевська О.В. Суперечності формування національної моделі корпоративного управління в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. – Випуск 4. – К., 2004. – С. 31-35.
4. Євтушевська О.В. Особливості сучасного розвитку корпоративного сектора в економічно розвинутих країнах // Вчені записки. – Випуск 11. – К., 2004. – С. 235-241.
5. Євтушевський В.А., Євтушевська О.В. Особливості розвитку транснаціональних корпорацій в сучасних умовах // Теорії мікро-макроекономіки. – Випуск 15. – К., 2004. – С. 12-18.
5. Євтушевська О.В. Ідеї М.І. Туган-Барановського в теоріях сучасних акціонерних товариств // Теорії мікро-макроекономіки. – Випуск 24. – К., 2006. – С. 101-106.
6. Еско Воутілайнен, Тапіо Райхінен, Ольга Євтушевська Особливості розвитку корпоративного сектора Фінляндії // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Випуск 8. – К., 2005. – С. 137-141.
7. Ковальська К.В., Євтушевська О.В. Суть і особливості дивідендної політики вітчизняних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 83. – К., 2006. – С. 27-29.
8. Євтушевський В.А., Євтушевська О.В. Особливості фінансового посередництва в корпоративному секторі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 70. – К., 2004. – С. 11-13.
9. Євтушевська О.В. Вплив неформальних чинників на розвиток вітчизняного корпоративного сектора // Теорії мікро-макроекономіки. – Випуск 27. – К., 2007. – С. 195-200.
10. Солов’ян Ю.О., Євтушевська О.В. Основні тенденції розвитку державного корпоративного сектора в Україні // Держава і регіони. – З.: ЗІДМУ, 2007. – С. 12-17.
11. Євтушевська О.В. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Випуск 99-100. – К., 2008. – С. 25-27.
12. Євтушевська О.В. Інституційні чинники розвитку корпоративних відносин в Україні // Вісник Академії митної служби України. – Випуск 1. – К., 2008. – С. 35-39.
13. Євтушевська О.В. Вдосконалення внутрішньокорпоративних відносин в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки. – Випуск 15. – К., 2008. – С. 275-280.
14. Євтушевська О.В., аспірантка., м. Київ Корпоративні відносини: сутність, структура, сучасні форми реалізації // Теорії мікро- макроекономіки – Випуск 4. – К., 2009. – С. 285 – 290.
15. Євтушевська О.В. Теорія акціонерного капіталу в працях представників класичної політичної економії / О.В. Євтушевська // Збірник наукових праць студентів магістратури. – Вип. 1. – К.: Інститут економіки та права “Крок”, 2003. – С. 89 – 95.
16. Євтушевська О.В. Особливості становлення акціонерних товариств в Україні / О.В. Євтушевська // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – С. 55 – 59.
17. Євтушевська О.В. Суперечності формування національної моделі корпоративного управління в Україні / О.В. Євтушевська // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 4. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 31 – 35.
18. Євтушевська О.В. Особливості сучасного розвитку корпоративного сектора в економічно розвинутих країнах / О.В. Євтушевська // Вчені записки: зб. наук. праць. – Вип. 11. – К.: Інститут економіки та права “Крок”, 2004. – С. 235 – 241.
19. Євтушевська О.В. Роль кредиторської заборгованості у функціонуванні вітчизняного корпоративного сектора / О.В. Євтушевська // Вісник наукових досліджень: зб. наук. праць. – Вип. 7. – В.: Вінницький фінансово-економічний університет, 2007. – С. 14 – 17.
20. Євтушевська О.В. Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні / О.В. Євтушевська // Формування ринкових відносин в Україні. – № 5/1 (132). – Київ – 2012. – с. 24 – 28.
21. Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге / О.В. Євтушевська // Теоретичні та прикладні питання економіки. – № 27. т. 1. – Київ – 2012. – с. 332 – 337.
22. Євтушевська О.В. Теорії розвитку корпоративних відносин. Монографія. – К.: “Преса України”, 2013. – 164 c.
23. Євтушевська О.В. Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні / О.В. Євтушевська // Формування ринкових відносин в Україні. – № 5/1 (132). – Київ – 2012. – с. 24 – 28.
24. Євтушевська О.В. Концепції розвитку корпоративних відносин М.Х. Бунге / О.В. Євтушевська // Теоретичні та прикладні питання економіки. – № 27. т. 1. – Київ – 2012. – с. 332 – 337.
25. Євтушевська О.В. Теорії розвитку корпоративних відносин. Монографія. – К.: “Преса України”, 2013. – 164 c.