Мазур Ірина Іванівна

Дата народження: 4 березня 1956 року

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Посада: Професор, завідувач кафедри підприємництва

Вчене звання: Професор

Навчання:
1974 – 1980 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю – “Політична економія”.
1991 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Усовершенствование механизма накопления в формирующейся рыночной экономике”. 2004 – 2007 рр. – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2007 р. – захист докторської дисертації на тему: “Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах”.

Трудова діяльність:
1981 – 1985 рр. – асистент кафедри економічної теорії та господарської практики гуманітарних факультетів Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
1985 – 1994 рр. – старший референт з економічних питань, заступник директора Центру “Економікс” у Правлінні Товариства “Знання” України.
1995 – 1997 рр. – асистент кафедри економічної теорії та господарської практики гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1998 р. – доцент кафедри економічної теорії та господарської практики гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2008 р. – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14.12.2009 р. – завідувач кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1999 – 2010 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:
інноваційно-інвестиційний розвиток підприємницької діяльності, детінізація економіки, проблеми подолання корупції, економічна безпека, податкова реформа в Україні, проблеми формування інституційного середовища в Україні, конкуренція та конкурентоспроможність, конкурентний розвиток підприємництва в Україні, проблеми інтелектуальної власності, філософія господарювання, глобалізаційні процеси та їх вплив на економіку України, формування інформаційного суспільства.

Викладає курси:
“Основи економічної теорії”, “Становлення національної економіки України”, “Кейнсіанство як напрямок економічної думки ХХ ст.”, “Соціальні аспекти переходу до ринкової економіки”, “Тіньова економіка”.

Нагороди та відзнаки:
2006 р. – Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009 р. – Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету. 2009 р. – Подяка від Київського міського голови.

Є автором понад 70 наукових публікацій, зокрема:

Монографії та розділи в книгах:
1. Мазур І.І. Детінізація економіки України: теорія та практика / Монографія. К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2006. – 329 с.
2. Мазур І.І. Модуль ІV. Економічна безпека і тіньова економіка / Економічна безпека: навчальний посібник. – К.: Знання – 2009. – С. 418-555 (647 с.).
3. Мазур І.І. Розділ: Особливості реалізації податкової політики в Україні в монографії «Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи»: монографія П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій та ін. К.: Знання України. – 2008. – С. 146-187 (675 с.).
4. Мазур І.І. Розділ: Регулювання підприємництва та внутрішнього споживчого ринку регіону в монографії «Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети»: монографія / За ред. З.С. Варналія. -К.: НІСД. – 2007. – 768 с. (розд. 12, С. 391-460).
5. Мазур І.І. Проблеми детінізації та легалізації підприємницької діяльності в Україні // Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика / Монографія / Варналій З.С., Кампо В.М., Мазур І.І. та ін. – К.: Знання України, 2005. – С. 259-292.
6. Мазур І.І. Пріоритети детінізації економіки регіонів України // Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. – К.: Знання України. – 2005. – С. 441-455.
7. Мазур І.І. Пріоритети детінізації економіки регіонів України // Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. – К.: Знання України. – 2005. – С. 441-455.
8. Економічна нобелелогія / Навч. посіб./ Мазур І.І. , Галушка З.І., Соболєв В.О. / Чернівці. ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – 2010. – 224 с.
9. Мазур І.І. Глава 10. Підприємництво в ринковій економіці. Економічна теорія : політекономія: практикум / Навч. посіб. / За ред. Базилевича В.Д. – К.: Знання, 2010. – С. 220-240.

Статті в фахових виданнях:
10. Мазур І.І. Знання як фактор виробництва // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2000. – Вип. 44. – С. 26-27.
11. Мазур І.І. Вплив глобальних світових процесів на економіку України // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2003. – Вип. 64-65. – С. 118-121.
12. Мазур І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2003. – Вип. 64-65. – С. 37-38.
13. Мазур І.І. Тенденції тінізації української економіки та шляхи її детінізації // Теорії мікро- макроекономіки / Зб. наук. праць МОН України. – К.: АМУ МОН України. – 2003. – Вип. 12. – С. 29-38.
14. Мазур І.І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2003. – Вип. 67. – С. 26-38.
15. Мазур І.І. Державний вплив на обмеження процесів тінізації економіки в умовах ринкової трансформації // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Актуальні проблеми міжнародних відносин”. – 2003. – Вип. 41. – Ч. 1. – С. 221-230.
16. Мазур І.І. Протидія функціонуванню тіньової діяльності в банківській системі // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 35-45.
17. Мазур І.І. Тінізація підприємницької діяльності та механізми її легалізації // Економіко-правове регулювання підприємництва в Україні. – К.: Академія муніципального управління, 2004.
18. Базилевич В.Д., Мазур І.І. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки // Економіка України . – 2004. – №8. – С. 36-44.
19. Мазур І.І. Детінізація економіки в контексті економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки / Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2004. – Вип. 4. – С. 155-164.
20. Мазур І.І. Деякі соціально-економічні наслідки тіньової економіки в країнах з перехідною економікою // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, серія “Економіка”. – 2004. – Вип. 68. – С. 17-18.
21. Мазур І.І. Розбудова фінансової системи України як фактор детінізації економіки // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2004. – Вип. 69. – С. 25-27.
22. Мазур І.І. Вплив глобалізації на процеси детінізації економіки // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута. – 2005. – Вип. 233. – С. 3-7.
23. Мазур І.І. “Втеча капіталу” з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів // Банківська справа. – 2005. – №2. – С. 24-29.
24. Мазур І.І. Глобалізація та тіньовий капітал // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка, серія “Актуальні проблеми міжнародних відносин”. – 2005. – № 51. – Ч. 1. – С. 85-89.
25. Мазур І.І. Детінізація доходів населення в умовах трансформаційних перетворень // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2005. – Вип. 75-76. – C. 70-74.
26. Мазур І.І. Тіньова економіка як об’єкт економіко-теоретичних досліджень // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2006. – Вип. 87. – С. 73-77.
27. Мазур І.І. Специфіка тінізації в трансформаційних економіках та її детінізації // Теоретичні та прикладні питання економіки / Зб. наук. праць. – К.:ВПЦ “Київський університет”. – 2005. – Вип. 7. – С. 148-158.
28. Мазур І.І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 68-75.
29. Мазур І.І. Детінізація економіки України в сучасних умовах // Теорії мікро-макроекономіки /Зб. наук. праць. К.: АМУ МОН України. – 2005. – Вип. 21. – С. 30-35.
30. Мазур І.І. Фінансові джерела формування тіньових оборотів у системі зовнішньоекономічних операцій // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2005. – Вип. 80. – С. 15-17.
31. Мазур І.І. Інституціоналізація тіньової економіки //Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2006. – Вип. 86. – С. 14-18.
32. Мазур І.І. Особливості тінізації економіки в розвинених країнах: просторово-часовий аспект // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка, серія “Економіка”. – 2006. – Вип. 88. – С. 37-41.
33. Мазур І.І. Розвиток інституту банкрутства як ефективний захист власника в умовах детінізації економіки // Стратегічна панорама. К.: НІСД. – 2006. – № 4. – С. 129-132.
34. Мазур І.І. Страхування як засіб детінізації економіки // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія “Економіка”. – 2006. – Вип. 81-82. – С. 91-92.
35. Мазур І.І. Роль детінізації економіки в інвестиційних процесах // Теоретичні та прикладні питання економіки / Зб. наук. праць / За ред. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – Вип. 9. – С. 204-213.
36. Мазур І.І. Вплив тіньової економіки на капіталізацію економіки в Україні // Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 104-106.
37. Мазур І.І. Реформування податкової системи як чинник детінізації економіки // Вісник Донецького університету. – 2006. – №1-2. – Ч. 2. – С. 45-50.
38. Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки // К.: ВПЦ «Київський університет», вип. 12. – 2007. – С. 262-273 (427 с.).
39. Мазур І.І. Детінізація економіки як пріоритет економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети – К.: НІСД, 2007. – № 3(8). – С. 76-84.
40. Мазур І.І. Антикорупційні заходи в контексті детінізації економіки Зб. наук. праць Економіка. Чернівці: Рута, 2007 – Вип. 368-369. – С. 23-27.
41. Мазур І.І. Фінансова глобалізація як один із основних чинників тінізації світового господарства // Вища школа, 2008. – №2. – С. 34-46.
42. Мазур І.І. Антикорупційна політики як чинник конкурентоспроможності національної економіки Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – Вип. 18. – С. 44-52.
43. Мазур І.І. Перетворення довіри в інститут конкурентоспроможності національної економіки / Зб. наук. праць / За ред. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – К.: ВПЦ “Київський університет”, Вип. 22. – 2010. – С. 25-30. – 295 с.