Гура Вікторія Леонідівна

Дата народження: 27 вересня 1983 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: доцент

Навчання:

2000-2004 рр. – студентка інженерно-економічного факультету Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький, отримала диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства».

2004-2006 рр. – студентка магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Економіка підприємства».

2006-2009 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі теоретичної та прикладної економіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України».

З 19.12.2015 р. – навчання в докторантурі Інституту Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).

Трудова діяльність

З 01.09.2011 р. – асистент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 01.07.2018 р. – доцент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підвищення кваліфікації

29.01.12 р – сертифікат з володіння англійською мовою для професійних цілей на рівні В2, виданий Інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який засвідчує складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей, що вважається достатнім для здійснення навчання студентів фахових дисциплін англійською мовою.

01.09-31.12.2014 р. – стажування у Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України відповідно до наказу по університету № 656-32 від 24.07.2014 р. та Угоди про співробітництво від 02.02.2010 р.

13-14.09.2014 р. – тренінг з Інтернет-маркетингу. Сертифікат зі створення інтернет-проекту.

23.10–04.12.2014 р. – курс з додаткової професійної освіти «Сучасне підприємництво: антикризові заходи». Сертифікат з курсу «Сучасне підприємництво: антикризові заходи».

24-28.11.2014 р. – Міжнародний навчальний курс з Соціального підприємництва SE-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Соціального підприємництва SE-03-A.

26-28.10.2015 р. – триденний семінар Researcher Connect workshop (Зв’язки науковця), British Council Ukraine (Британська Рада в Україні), м. Київ. Отримала сертифікат.

09-13.11.2015 р. – Міжнародний навчальний курс з Інноваційного менеджменту IM-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Інноваційного менеджменту IM-03-A.

10-16.01.2016 р. – інтенсивний курс з підвищення педагогічної майстерності в межах програми «Англійська для університетів». Організатори: British Council Ukraine (Британська Рада в Україні) та Oxford University (Університет Оксворду), м. Київ. Отримала сертифікат з педагогічної майстерності (English as a Medium of Instruction).

25-29.08.2016 р. – підвищення професійної кваліфікації в Літній школі English for Universities project від British Council, м. Одеса (сертифікат від 29.08.2016).

07-16.11.2016 р. – Міжнародний навчальний курс з Управління сервісом SV-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Управління сервісом SV-03-A (сертифікат від 18.11.2016).

18.11.2016 р. – отримання Диплому Школи Соціального підприємця Інституту Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).

20.03–24.04.2018 р. – участь у спецкурсі «TaxLab. Податкова лабораторія», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організатор Deloitte.

02.09.2017–07.12.2018 рр. професійна кваліфікаційна програма «Школа польського права», Факультет права та адміністрування, Варшавський університет, Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ. Отримала Сертифікат.

Академічна мобільність

21.03–01.04.2015 р. – міжнародне наукове стажування в Інституті Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія). Отримала Сертифікат.

02-08.05.2016 р. – міжнародне наукове стажування в Інституті Доктора Яна-Урбана Сандала: науковий курс VP-01-A Що таке наука? (Норвегія).

11-19.08.2016 р. – наукове стажування з підвищення педагогічної майстерності в Чеській академії наук, м. Прага.

04-12.01.2017 р. – міжнародне наукове стажування в Інституті Доктора Яна-Урбана Сандала: завершення наукового курсу VP-01-A Що таке наука? (Норвегія). Складено іспит з курсу VP-01-A, написано наукову статтю. Отримала Сертифікат.

13–20.01.2018 р. – міжнародне наукове стажування в Інституті Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія): написано наукову статтю, прослухано лекції з історії соціального підприємництва та впливу демократії на розвиток підприємництва. Отримала Сертифікат.

08-14.07.2018 р. – участь у 4-й Літній школі з питань стратегічного торгового контролю та нерозповсюдження радіологічних, хімічних, біологічних, ядерних (РХБЯ) товарів та технологій на запрошення науково-технічного центру в Україні (УНТЦ). Літня школа була організована Європейською Комісією в межах програми EU Р2Р (Європейська комісія: мир для людей) за сприяння Королівського Коледжу Лондона (Велика Британія) та Льєжського Університету (Бельгія). Отримала Диплом.

12–19.01.2019 р. – міжнародне наукове стажування в Інституті Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія): робота над науковою статтею, підвищення педагогічної майстерності, прослухано лекції з соціального підприємництва. Отримала Сертифікат.

Наукові інтереси

інноваційно розвиток підприємницької діяльності, соціальне підприємництво, креативна економіка, конкурентний розвиток підприємництва в Україні, проблеми інтелектуальної власності, клієнтоорієнтованість, формування інформаційного суспільства, економічна ідеологія, культура підприємництва, управління репутацією, експортний контроль товарів і технологій подвійного використання.

Викладає курси

«Innovative entrepreneurship», «Основи підприємницької діяльності», «Галузеве підприємництво: індустріальне та аграрне», «Електронна комерція», «Customer orientation».

Основні наукові праці

Опубліковано понад 50 наукових праць та 6 навчально-методичних комплекси:

 1. Gura Viktoriya. Scientific Origin of Social Entrepreneurship / V. Gura // VII International Scientific Conference Management 2018, Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats, 25 – 29 September 2018. – Bookman s.r.o. for Faculty of Management, University of Prešov, Slovakia, 2018. – 888 p. – P. 809-814.
 2. Gura Viktoriya. Entrepreneurial culture as a background for the SMEs development / Iryna Mazur, Viktoriya Gura // Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: monograph / [Britchenko I., Polishchuk Ye. and all] / Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018. — P. 378. – P. 103 -116.
 3. Гура В.Л. Важливість запровадження концепції «зеленого» офісу / В.Л. Гура, Н.В. Караульна // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». – К.: ВПЦ «Київський Університет». – 2018. – С. 77-81.
 4. Gura V. Importance of social entrepreneurship promotion for its further development in Ukraine // Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: зб. матер. наук.-практ. конференції, 15-16 листопада 2018 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 234 с. – С. 181 – 184. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
 5. Gura V. Necessity of teaching CBRN core concepts in Ukrainian universities / Тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К.: ВІКНУ, 2018. – 404 с. – С. 283 – 284.
 6. Gura Viktoriya. Innovative enterprise as a basis for development of Ukraine // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»: тези доповідей, 31 травня – 1 червня 2018 р. – Х.: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. –356 с. – С. 47–48.
 7. Gura Viktoriya. What is Science? // ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN SOCIETY: CHALLENGES, TENDENCIES AND PERSPECTIVES. – Alytus Kolegija. Academic papers Nr. 1 (6) – 2017. – p. 96-103. ISSN 2029-9311
 8. Gura Viktoriya. History of social entrepreneurship: scientific and practical approaches // Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives. – Alytus Kolegija. Academic papers Nr. 1 (5) – 2016. – p. 91-99. ISSN 2029-9311
 9. Гура В.Л. Науковий підхід до розвитку соціального підприємництва // Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс]. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. – С. 78–82. – 162 с. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2016/Entrepreneurship/SMEissues.pdf
 • Гура В.Л. Мотивація творчої активності у парадигмі філософії господарства / Н.І. Ігнатович, В.Л. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2015. – Вип. 175. – С. 30 – 33.
 • Гура В.Л. Особливості креативної економіки: Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15 – 16 жовтня 2015 р. – К., 2015. – 506 с. – С. 242 – 244. http://www.econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.php
 • V. Social entrepreneurship: Norwegian experiences for Ukraine // Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2015). – Чернівці: ЧНУ, 2015. – 208 с. – С. 190-191.
 • Гура В.Л. Зарубіжний досвід розвитку соціального підприємництва / Н.І. Ігнатович, В.Л. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2015. – Вип. 165. – С. 22 – 25.
 • Gura V. Organic Production in Ukraine: Problems and Prospects in Context of Social Oriented Entepreneurship / G. Chornous, V. Gura // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2014. – Вип. 159. – С. 66 – 72.
 • Gura V. Innovative entrepreneurship in Ukraine: axiological aspect / N. Ignatovych, V. Gura // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2013. – Вип. 148. – С. 53 – 55.
 • Гура В.Л. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В.Л. Гура, Л.Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2013. – Вип. 148. – С. 53 – 55.
 • Гура В.Л. Особливості культури сучасного підприємництва / В.Л. Гура // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 28. Том 1. – С. 402 – 409.
 • Гура В.Л. Особливості інноваційного підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference “Rio+20”. – Kyiv, 2013. – 142 p. – С. 48 – 54.
 • Гура В.Л. Розвиток інноваційного підприємництва у контексті концепції сталого розвитку / В.Л. Гура // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 27. Том 3. – С. 206 – 211.
 • Гура В.Л. Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В.Л. Гура // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 26. – С. 276 – 281.
 • Гура В.Л. Cтановлення економічної ідеології підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2011. – № 20. – С. 44 – 47.

Навчально-методичні комплекси:

 1. Гура В.Л. Навчально-методичний комплекс з курсу «Підприємництво». – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 51 с.
 2. Гура В.Л. Навчально-методичний комплекс з курсу «Комерціалізація наукових розробок» // І.І. Мазур, В.Л. Гура, О.В. Євтушевська, Л.Л. Кот. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 43 с.
 3. Gura V. Сourse guidelines and workbook for students major in economy «Innovative entrepreneurship» /Mazur, V. Gura. -K.: Kyiv University Publishing Center, 2014. – 39 р.
 4. Гура В.Л. Навчально-методичний комплекс з курсу «Інноваційне підприємництво» // І.І. Мазур, В.Л. Гура. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 47 с.
 5. Гура В.Л. Підприємництво: практикум. Навчальний посібник // І.І. Мазур, В.Л. Гура, О.В. Євтушевська, Н.І. Ігнатович Н.І. та інші (усього 8 осіб). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 255 с.

Гура В.Л. Основи підприємницької діяльності: Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності «Підприємництво та біржова діяльність» / упорядники І.І. Мазур, О.В. Богуславський, В.Л. Гура, О.В. Євтушевська, Л.Л. Кот. – К., 2017. – 28 с.