Головна / Кафедри / Кафедра підприємництва / Науково-методична діяльність

Науково-методична діяльність

Місія кафедри – забезпечення високого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістрів спеціальності «Прикладна економіка», який дозволить їм досягти успіхів у навчанні, науковій та практичній діяльності, сприятиме підвищенню авторитету даної спеціальності в Україні.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої місії передбачає здійснення наступних заходів:
1. Поліпшення якості навчання студентів шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування модернізованих електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення.
2. Поглиблення загально-інформаційної підготовки студентів, формування у них вміння ефективно використовувати комп’ютерно-комунікаційні засоби та програми, що сприятиме розвитку їхньої інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній діяльності електронних технологій і ресурсів.
3. Науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення підготовки самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри на електронних та паперових носіях.
4. Забезпечення високої якості рукописів підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.