Головна / Кафедри / Кафедра підприємництва / Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі. Назва фундаментальної НДР кафедри: «Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва».

Передбачається вирішення широкого кола завдань, зокрема:
– розвиток партнерських відносин, проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків;
– здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів і докторантів провідними викладачами кафедри;
– забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри;
– активізація участі студентів у науково-дослідній роботі;
– сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес;
– підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами і докторантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їхнє подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах;
– активізація діяльності вчених кафедри щодо організації і проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій.