Зв’язки кафедри

Налагоджені тісні зв’язки з підприємствами різних галузей економіки, НДІ, аналітичними центрами, урядовими структурами, зокрема: Національним Інститутом стратегічних досліджень, Спілкою малих, середніх і приватизованих підприємств України, Державною податковою адміністрацією, Національним університетом державної податкової служби України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та ін.