ШМАЛІЙ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Асистент кафедри

ORCID ID: 0000-0002-8963-1487

 

 

 

 Біографія:

 • – Шмалій Н.А. народилася 8 березня  1985 р. у смт. Летичів, Хмельницької області. У 2007 р. закінчила економічний факультет  Національного аграрного університету і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».
 • – До початку наукової кар’єри працювала економістом відділу комерційного планування та моніторингу центру роздрібного бізнесу АКБ «Укрсоцбанк».
 • – З 2018-  – аспірантка кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – З 2020 р. – асистент, кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

 • Інвестиційна діяльність підприємства
 • Організації виробництва
 • Економіка підприємства
 • Бізнес-планування

Наукові інтереси: інноваційна діяльність підприємств; розвиток конкурентних переваг сучасних підприємств

Стажування:

 • Березень-червень 2022р.  Вища Школа Бінесу – Національний Університет Льюїса,  Польща, Новий Сонч.

Має понад 12 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Шмалій Н.А. Теоретичні засади формування конкурентної стратегії підприємства/ Шмалій Н.А.// збірник наукових праць “Теоретичні та прикладні питання економіки”– 2019. – випуск 1/2 (38/39). – С.88-98. Сайт збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні питання економіки” (univ.kiev.ua)
 2. Шмалій Н.А. Сутнісний зміст конкурентної переваги у досягненні сратегічних цілей/ Шмалій Н.А.// наукове фахове видання “Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки”, випуск № 3 (147) Київ – 2020. – С. – 116-127 Журнал (knutd.edu.ua)
 3. Тенденції та перспективи розвитку дорожнього господарства в Україні Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – 2021. – Випуск 2/43 – С.227-239. Сайт збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні питання економіки” (univ.kiev.ua)
 4. Филюк Г.М., Шмалій Н.А. Державно-приватне партнерство як ключова перспектива розвитку дорожнього господарства України // Актуальні проблеми економіки. – № – 2021 – С. 67-78. https://eco-science.net/wp-content/uploads/2021/11/2.21._note_ukr_Filyuk-H.M.-Shmaliy-N.A.pdf
 5. Шмалій Н. А. Формування інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін. БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2021. – № 10. С. – 188–193. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-188-193
 6. Nataliia Shmalii. Methodical approach to the assessment of competitive advantages of road enterprises on the basis of a factor model of qualification criteria. Európska Veda. Vedecký časopis, Ročnik 5, 2021, No.1, Pp. 43-50. https://european-science.sk/storage/journals/essays/1-2021/400.pdf