Головна / Кафедри / Кафедра економіки підприємства / Склад кафедри / Отрошко Олександр Володимирович

Отрошко Олександр Володимирович

Дата народження: 10 квітня 1957 р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент

Викладає курси:
Економіка підприємства
Методологія економічних досліджень

Наукові інтереси: Макро- і мікроекономіка. Теоретичні аспекти державного регулювання економіки.

Навчання:
1977 – 1982 рр. – студент економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія».
1985 – 1988 рр. – аспірант Інституту економіки АН УРСР.
У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методологія дослідження розвитку соціалістичних виробничих відносин» за спеціальністю 08.00.01 – Політична економія.

Трудова діяльність:
1982 – 1983 рр. – асистент кафедри політекономії Ужгородського університету.
1988 – 1993 рр. – асистент кафедри політекономії планово-економічних факультетів Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка.
1995 – 1996 рр. – асистент кафедри економічної теорії Українського державного університету харчових технологій.
1996- 1999 рр. – доцент кафедри економічної теорії Українського державного університету харчових технологій.
З 1999 р. доцент кафедри економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має понад 40 наукових та методичних публікацій, серед них:
1. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 222с.
2. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 325 с.
3. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Знання, 2013. – 334 с.
4. Отрошко О.В. Суспільний вибір: інституційні засади формування та реалізації // Банківська справа. – 2004. – № 3. – С. 34-40.
5. Отрошко О.В. Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки // Фінанси України. – 2005.- № 6. – С.69-75.
6. Отрошко О.В. Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць – К.: Випуск 26, 2011. – С. 70-74.
7. Отрошко О.В. Відносини власності і типи економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Випуск 27, т.2, 2012. – С. 20-24.
8. Отрошко О.В. Державне втручання в економіку: необхідність, наміри та результати // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Випуск 27,т.3, 2012. – С. 52-56.
9. Отрошко О.В. До питання про економічні функції держави в сучасній ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – К.: Випуск 28,т.1, 2013. – С. 53-59.
10. Отрошко О.В. Зовнішні ефекти: критика хибних уявлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – №151. – С. 48-50.