Кузнецова Марія Олександрівна


Дата народження: 14 серпня

Посада: асистент

Навчання:

 • 2013 р. – здобула кваліфікацію бакалавра економіки за спеціальністю «Економіка підприємства» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • 2013 р. – здобула кваліфікацію бакалавра за спеціальністю «Філологія – переклад (англійська)» в Київському національному лінгвістичному університеті.
 • 2014 р. – успішно пройшла піврічну магістерську програму стажування за спеціальністю «Сталий розвиток» в університеті Нурланда (м. Буде, Норвегія).
 • 2015 р. – закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра економіки за спеціальністю «Економіка підприємства».
 • 2017 р. – закінчила юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та здобула кваліфікацію бакалавра за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація – «Господарсько-правова»).
 • З грудня 2015 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва, а з 1 березня 2018 р. переведена на навчання без відриву від виробництва.

 Курси, які викладаються:

 • Бізнес-планування
 • Організація виробництва
 • Логістика

 Наукові інтереси: сталий розвиток підприємства, інноваційні бізнес стратегії, корпоративна соціальна відповідальність, циркулярна економіка.

 Трудова діяльність:

З 2018 р. по теперішній час – асистент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Громадська діяльність:

На державному рівні є постійним учасником форумів та круглих столів як експерт з питань сталого розвитку та бізнес стратегії.

Приймає активну участь в діяльності Українського союзу промисловців і підприємців у якості члена Антикризової ради громадських організацій.

Приймає участь у організації та проведенні міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» та виданні збірника «Теоретичні та прикладні питання економіки».

 Має понад 25 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. KuznetsovaМ., Fyliuk H.Technological modernization of energy companies as basis for their sustainable development// International Journal of Energy Economics and Policy. − – V. 8 (3).– pp. 160-167. (SCOPUSIndexing).
 2. Кузнецова М.О. Енергоефективність та сталий розвиток: нові виклики для підприємств електрогенерації // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 4-5 жовтня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – с. 234-237.
 3. Kuznetsova M.Sustainable business development: modern managerial challenges// Anti-crisis Management: State, Region, Enterprise: International Scientific Conference, 17 November 2017. – Le Mans, France. p. 32-34.
 4. KuznetsovaМ. Energy management concept in scope of sustainable business// Evropský časopis ekonomiky a managementu. − – V. 3. − Issue 5. – pp. 49-54.
 5. Kuznetsova M.Humanresourcemanagementissustainablebusinessdevelopment// Economy and management: modern transformation in the age of globalization: Proceedings of International Scientific Conference, 24 March 2017. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, 2017. – p.140-142.
 6. Кузнецова М.О. Sustainableenergymanagement: multiple-perspectiveapproach// Economy and society: a modern foundation for human development: Proceedings of II International Scientific Conference, 23June,2017, Part I. – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2017. – p. 135-136.
 7. Kuznetsova M.Inequality of opportunities in scope of sustainable business development// From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area: Proceedings of International Scientific Conference, 19 August 2017. – Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2017. – p.83-84.
 8. Kuznetsova M.Valuechaindevelopmentinsustainablebusiness// Innovativeeconomy: processes, strategies, technologies: Proceedings of the International Scientific Conference, 27January,2017. – Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2017. – p. 155-156.
 9. Кузнецова М.О. Humancapitalmanagementissustainablebusinessdevelopment// Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., Львів, 3-4 лютого 2017 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – с. 20-22.
 10. Кузнецова М.О. Sustainability Accounting: New Approach to Information Disclosure // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали IV-ї Міжнарод. наук.-практ. конф., Кіровоград, 19-20 травня 2016 р.: тези доп. – К.: Ексклюзив-Систем, 2016. – с. 153-155.
 11. KuznetsovaM. SustainabilityValues: NewProductDifferentiator// Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті: тези доп. економічного науково-практичного форуму, 23-25 верес. 2016 р., м. Одеса. – Хмельницький: ХНУ, 2016. − c. 69-71.
 12. Кузнецова М.О. Публічно-приватна інкорпорація в рамках сталого розвитку бізнесу // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України: матеріали доповідей Міжнарод. наук.-практ. конф., Ужгород, 9-10 грудня 2016 р. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – с. 76-78.
 13. Кузнецова М. Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2016. – Випуск 1 (32). − с. 216-226.
 14. Кузнецова М. Передумови забезпечення сталого розвитку підприємств України // Економічний простір: зб. наук. праць. − – № 116. − с. 220-229.