Гончарова Ольга Миколаївна

Дата народження: 03 січня 1980 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент

Курси, які викладаються:
Реструктуризація підприємства,
Реінжиніринг бізнес-процесів (англ.),
Інвестування,
Організація виробництва.

Наукові інтереси: актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств; інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств; розвиток конкуренції та регулювання рівня монополізації ринків; проблеми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій; дослідження процесу трансформації ринкових структур у глобальній економіці.

Навчання:
2001 р. – закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «економіка підприємства».
2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Реструктуризація підприємств чорної металургії України»
2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Трудова діяльність:
2002-2005 рр. – аспірантка кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2007-2012 рр. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, а з 2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має 40 наукових та методичних публікацій, серед них:
Гончарова О.М. Злиття та поглинання як спосіб інтеграції суб’єктів господарювання // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки» – Хмельницький – 2011. – No6. Т.3 – С.60-64
Гончарова О.М. Реінжиніринг бізнес-процесів як спосіб підвищення ефективності управління // Електронний ресурс «Ефективна економіка» – 2012. – №2
Гончарова О.М. Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб.наук.пр. – 2012 – Вип. 27, т.1 – С. 279-286
O.Honcharova. Economics of enterprise: course guidelines and workbook for students of economic specialties / O.Honcharova, L.Martynyuk – K.: Kyiv University Publishing Center, 2012, 87p.
Гончарова О.М. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – Вип.10(151) – 2013. – С.78-83
Olha Goncharova, Nataliia Revutska Peculiarities of competition in the global outsourcing services market // Materials of the VII-th International Conference “Political Science, International Relations and Security Studies”, Romania, Sibiu, 2013.– p.296-306
Гончарова О.Н., Мартынюк Л.А. Инвестиционный климат Украины: реалии и перспективы // Тенденции развития современного общества: Материалы II Международной научно-практической конференции / ВИЭПП. – Волжский, 2013. – C. 43–51
Olha Honcharova Improvement of the investment climate in Ukraine // Materials of the 14-th Annual Doctoral Conference of Faculty of Finance and Accounting, Prague, Chezh Republic, 2013
Olga Goncharova, Lesya Pashnyuk M&A market in current conditions // ZESZYTY NAUKOWE, Uczelni Warszawskiejim. Marii Skłodowskiej-Curie, KWARTALNIK, 2 (40) / 2013- p.39-51
Гончарова О.Н., Пашнюк Л.О. Using the capabilities of business entities to solve the social problems of society // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы – Гродно: ГрГУ, 2013, С.86-92
Гончарова О.М., Мірошниченко О.Ю., Ревуцька Н.В. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник / КНУ імені Тараса Шевченка, К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 217с.