Андреюк Наталія Вікторівна

Дата народження: 21 квітня 1961 р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Курси, які викладаються:
Економіка підприємства
Планування діяльності підприємства

Наукові інтереси: актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств; інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств;проблеми регулювання підприємницької діяльності.

Грамоти: подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчання:
1983 р. – закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «політична економія».
1997 р.– захистила кандидатську дисертацію на тему «Реформування споживчої кооперації України у перехідний період»
2001 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Трудова діяльність:
1985-1989 рр. – аспірантка кафедри економічної еорії Українського державного університету харчових технологій.
1989-1999 рр. – асистент, а з 1999-2002рр. – доцент кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій.
З 2002р. – по теперішній час є доцентом кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:
Член науково-методичної комісії факультету.

Має понад 60 наукових та методичних публікацій, серед них:
Мікроекономіка: Навч.посіб.- К: Кондор, 2006. – 176 c.
Мікроекономіка: Основи теорії та практикум: Навч.посіб. / Н. В. Андреюк, Л.В. Кузнєцова, Н.М. Салатюк.– К.: НУХТ, 2010. – 408 с.
Планування діяльності підприємства: Навч.посіб./ Н. В. Андреюк,І.В. Минчинська. – Ірпінь.: Нац.акад.ДПС України, 2005. –162 с.
Планування діяльності підприємства. Практикум : навч. посіб. / Н. В. Андреюк, Н. С. Скопенко, Л. О. Пашнюк. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 189 с.
Андреюк Н.В. Інституціональні чинники модернізації підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2012. – вип.27, т.2. – С. 176-181
Андреюк Н.В. Інноваційний аспект конкурентоспроможності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014, вип. 5(158). – С.36-39.
Андреюк Н.В. Удосконалення системи оподаткування суб’єктів господарювання України// Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2015. – вип.30. – С. 224-229.