Бізнес-консалтинг

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
«Б
ІЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
(дуальна форма навчання)

 

Освітня програма «Бізнес-консалтинг» спрямована на підготовку конкурентоспроможного фахівця з економіки та бізнес-консалтингу з перспективою власної підприємницької кар’єри, кар’єри керівника, експерта-аналітика, консультанта в глобальних та національних компаніях, бізнес-структурах, органах державної та місцевої влади.

Переваги освітньої програми:

 • навчання в аудиторії і на робочому місці (офіційне та перспективне поєднання навчання і роботи)
 • офіційне працевлаштування на посаду стажера відділів фінансового консалтингу, аудиту, податкового консалтингу компанії EY в Україні
 • три категорії викладачів – університетські професори і доценти, консультанти та аудитори компанії EY в Україні (сертифіковані фахівці з міжнародною сертифікацією та експертизою), експерти-практики українського ринку бізнес-консалтингу
 • баланс найсучаснішої теорії та практики від лідерів ринку
 • набуття особистого досвіду роботи та експертизи
 • доступ до реальних консалтингових проєктів для клієнтів EY
 • доступ до корпоративних навчальних ресурсів компанії EY в Україні

Випускники освітньої програми «Бізнес-консалтинг» – висококваліфіковані фахівці – економісти, що

 • володіють сучасним економічним та управлінським мисленням;
 • вміють перетворювати теоретичні знання в бізнес-ефекти;
 • вирішують складні управлінські, дослідницькі, аналітичні бізнес-завдання;
 • володіють навичками критичного мислення, мають розвинуті комунікативні здібності, лідерський потенціал;
 • розуміють стандарти, зміст, динаміку і культуру сучасного бізнес-середовища.

Випускники ОП повноцінно працюють під час навчання і можуть продовжити кар’єру у широкій сфері бізнес-консалтингу, в різних сферах економічної діяльності як підприємці або на посадах, пов’язаних з виконанням проєктно-економічних, аналітичних, консалтингових, організаційно-управлінських, науково-дослідних робіт у державних та приватних бізнес-структурах, а також в органах державної та місцевої влади; також можуть займатися викладацькою та науковою діяльністю у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах.

Обов’язкові навчальні дисципліни

Теорія і практика бізнес-консалтингу

Економічна діагностика та аналітика у бізнес-консалтингу

Проектний менеджмент

Економіка галузевих ринків

Фінансовий облік і оподаткування

Portfolio management

Фінанси для нефінансових менеджерів

Метакомпетентності фахівця з бізнес-консалтингу

Аналітична бізнес-статистика

Start-up  консалтинг

Corporate restructuring

HR – консалтинг

Управління змінами

Консалтингова практика

Кваліфікаційна робота магістра

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

Спеціалізована консалтингова практика

Digital-інструментарій консультанта

Фінансовий консалтинг

Податковий консалтинг

Аудит

Тренінг комунікативної компетентності фахівців з економіки

Консолідація фінансової звітності

Статистичне забезпечення прийняття стратегічних рішень

Прикладна економетрика

Оцінка та вартісноорієнтоване управління підприємством

Управлінський облік

Стратегічний аналіз бізнес-процесів

Креативна економіка

Філософія бізнесу

Міжнародний бізнес-консалтинг