Тюріна Альона Анатоліївна

Науковий ступінь: кандидатка економічних наук

Вчене звання: доцентка

 Посада: доцентка кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: aagrebennikova@gmail.com

Освіта, навчання:

 • 2006 р. – закінчила з відзнакою Національний аграрний університет, отримала кваліфікацію магістра з фінансів
 • 2007 р. – закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, отримала кваліфікацію магістра з фінансового менеджменту
 • 2007-2010 рр. – аспірантка економічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 • квітень 2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств».

Трудова діяльність:

 • з січня 2011 по серпень 2021 р. – асистентка, старша викладачка, доцентка кафедри економіки праці та соціального розвитку (з 2021 р. кафедра економіки) Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • з квітня 2013 по жовтень 2014 р. – заступниця декана факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • з березня 2017 по жовтень 2021 р. – координаторка проєктів, тренерка ГО «Команда детдом.інфо»
 • з вересня 2021 р. по т.ч. – доцентка кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • з вересня 2021 по вересень 2022 р. – старша наукова співробітниця Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • з жовтня 2022 р. по т.ч. – доцентка кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом)

 

Викладає курси:

«International green business», «Environmental economics», «Інноваційне підприємництво», «Проєктний менеджмент» та ін.

 

Наукові інтереси:

Розвиток підприємництва в Україні на засадах сталості та інноваційності, стратегії трансформації бізнесу в умовах євроінтеграції, розвиток соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу, формування і розвиток «startup» екосистеми, розвиток «soft skills» у молоді

 

Членство у науково-професійних організаціях:

 • з 2022 р. – членкиня редколегії наукового журналу «Journal of Eastern European and Central Asian Research», що входить до наукометричних баз Scopus/Web of Science
 • з 2021 р. – членкиня і викладачка ініціативи YEP! «Підприємницький університет»
 • з 2020 р. – професійна експертка експертної установи «Незалежні фахові експертизи»

 

Стажування:

За період своєї професійної діяльності пройшла 27 сертифікаційних курсів та 11 міжнародних стажувань у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, професійних організаціях Німеччини, Естонії, Литви, Польщі, Болгарії, Кіпру, України у т.ч.:

 • 2020 р. – Центр Розвитку Корпоративної Соціальної Відповідальності. Програма: «Кар’єрне консультування»
 • 2020 р. – House of Europe. Тема: «Digital Lab для тренерів з соціального підприємництва»
 • 2021 р. – Університет Миколи Ромеріса (м. Вільнюс, Литва). Тема: «Менеджмент, економіка та фінанси»
 • 2022 р. – Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина). Тема: «Методи спрощеного програмного планування та автоматизація процесів планування діяльності підприємства за допомогою програми МАХ»
 • 2022 р. – Університет Тарту (Естонія). Тема: «Викладання підприємництва в університеті» (UnivEntre)
 • 2022 р. – Genesis. Тема: «Курс для викладачів та координаторів курсу «Створення та розвиток ІТ-продуктів»
 • 2022 р. – «Німецько-Український агрополітичний діалог» (АПД) у співпраці з Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO, м. Галле, Німеччина). Тема: «Аграрна торговельна політика в контексті європейської інтеграції України».
 • 2022 р. – YEP! «Підприємницький університет». Тема: «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами».

 

Основні наукові праці:

Опублікувала понад 80 наукових праць, у т.ч. 4 монографії, 1 навчальний посібник, 1 довідник, 25 статей у наукових журналах, 22 навчально–методичні праці та ін.

 

Монографії, навчальні посібники:

 • Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств/ Єрмаков О.Ю., Гребеннікова (Тюріна) А.А., Монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.
 • Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища. Монографія за ред. Швець В.Я. Дніпропетровськ: Видавництво «НГУ», 2013. – 517 с. (частка автора 2,2 др. арк.).
 • «Основи підприємництва»/ А. Гребеннікова, Л. Гуляєва, І. Перевозова, І. Юрко та ін./ Посібник. К: Центр «КСВ», 2019, 425 с.
 • National and world financial and economic systems in the conditions of modern challenges: N. Davydenko, T. Kosova, O.Lemishko, Yu. Nehoda, T. Oliynyk, and others: [Ed. By Doctor of Economic Science, Prof. Davydenko N.]. Collective monograph. Verlag. SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2022. 358 p. (subdivision 1.5 р. 112-124).
 • Байдала В., Єрмаков О., Тюріна А., Нагорний В., Нагорна О., Рубан О. Соціально-економічні виклики у контексті сталого розвитку аграрного бізнесу: монографія. Київ: Вид. «Нова столиця», 2023. 208 с.

 

Навчально-методичні праці:

 • Остапчук А.Д., Гребеннікова (Тюріна) А.А. «Інноваційний розвиток підприємства» опорний конспект лекцій для студентів ОС «Магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». К.: «ЦП «Компринт», 2015. 159 с.
 • Остапчук А.Д., Гребеннікова (Тюріна) А.А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Організація підприємницької діяльності» для студентів факультету аграрного менеджменту. К.: ЦП «Компринт», 2016. 159 с.
 • Остапчук А.Д., Гребеннікова (Тюріна) А.А. Організація підприємницької діяльності: методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять для студентів факультету аграрного менеджменту. К.: ЦП «Компринт», 2016. 30 с.
 • Єрмаков О.Ю., Нагорний В.В., Тюріна А.А., Рубан О.О. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів ОС «Магістр» спеціальності «Економіка» К.: ЦП «Компринт», 2021. 44 с.
 • Єрмаков О.Ю., Нагорний В.В., Тюріна А.А., Рубан О.О. Курс лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень в економіці» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка». К.: ЦП «Компринт», 2021. 95 с.
 • Єрмаков О.Ю., Нагорний В.В., Тюріна А.А., Рубан О.О. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу» для студентів ОС «Бакалавр» денної форми спеціальностей 071, 072, 076. К.: ЦП «Компринт», 2021. 47с.
 • Нагорний В.В., Тюріна А.А., Рубан О.О., Коваленко Л.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Лідерство та управління кар’єрою» для студентів ОС «Бакалавр» денної форми спеціальностей 071, 072, 076, 051. К.: «Наукова столиця», 2022. 48 с.

 

Наукові статті:

 • Tiurina, A., Petrunenko, I., Guliyeva, S., Qazizade, E., & Aliyeva, T. (2023). Social responsibility and modern business during the global crisis: Threat or opportunity for the GUAM member countries. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 10(2), 201-212. https://doi.org/10.15549/jeecar.v10i2.1276. (Scopus/Web of Science)
 • Nahornyi, V., Tiurina, A., Ruban, O., Khletytska, T., & Litvinov, V. (2022). Corporate social responsibility in modern transnational corporations. Amazonia Investiga, 11(53), 111-121. https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.11. (Web of Science)
 • Tiurina, A., Nahornyi, V., Ruban, O., Tymoshenko, M., Vedenieiev, V., & Terentieva, N. (2022). Problems and Prospects of Human Capital Development in Post-Industrial Society. Postmodern Openings, 13(3), 412-424. https://doi.org/10.18662/po/13.3/497. (Web of Science)
 • Єрмаков О.Ю., Тюріна А.А., Калашникова Г.О. Економічна оцінка інвестиційного потенціалу аграрного сектору України. Біоекономіка і аграрний бізнес. 2022. 13(2). С. 3-16. http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy13(2).2022.3-16.
 • Tiurina A.A. Mechanism of implementation of corporate social responsibility for Ukrainian enterprises. Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends: materials VІ International Scientific and Practical Conference (Burgas, Bulgaria, 26 August 2022) Burgas: Avangard Prima, 2022, 62-68.
 • Тюріна А.А., Каньовський М.А. Шляхи підвищення ефективності діяльності молочного напряму бізнесу компаніх «ІМК». «Bioeconomy and Agrarian Business». 2022. Том 13, №1, C. 37-46. http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy13(1).2022.88-98.
 • Tiurina, A., Kapelista, I., Omelchenko, A., Obykhod, H., & Pavliuk, S. (2021). Sustainable economic development of Ukraine through the agro-sector growth. Scientific Horizons, 24(12), 92-101. https://doi.org/10.48077/scihor.24(12).2021.92-101 (Scopus)
 • Hrebennikova (Tiurina),, Artemchuk, L., Nahornyi, V., Daliak, N., & Ruban, O. (2021). Assessment of the Network Interaction Synergistic Effect According to the Organization Life Cycle. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 8(3), 311 -323. https://doi.org/10.15549/jeecar.v8i3.754 (Scopus/Web of Science)
 • Полторацька А., Стовба Т., Гребеннікова (Тюріна) А. Формування і реалізація механізму комерціалізації результатів інноваційної діяльності. Збірник наукових праць «Економічний аналіз». 2021. Том 31, №1, С. 37-46. http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.037. (Index Copernicus)
 • Гребеннікова (Тюріна) А.А., Чепчак Д.Р. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності аграрних формувань. Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». 2021. № 5. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.5.81. (Index Copernicus)
 • Yermakov, O.U., Hrebennikova (Tiurina), A.A., Nahornyi, V.V. & Chetveryk, O.V. (2019). Investment Support and Development of Social Responsibility of Agrarian Business Entities, VISION 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage. 13260-13266. (Web of Science)
 • Гребеннікова (Тюріна) А.А. Соціальна відповідальність аграрного бізнесу в Україні. Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». 2017. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6001. (Index Copernicus)
 • Гребеннікова (Тюріна) А.А., Сокуренко О.О. Створення власної справи молоддю. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. № 7. С. 421-424. (Index Copernicus)
 • Гребеннікова (Тюріна) А.А., Кошман Я.О. Удосконалення фінансово-інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал «Молодий вчений». 2016. № 12.1, С. 706-709. (Index Copernicus)
 • Гребеннікова (Тюріна) А.А. Розвиток сільського господарства на інноваційній основі. Електронне фахове видання з економіки «Ефективна економіка». 2016. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5338. (Index Copernicus)

 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=hU6N3GYAAAAJ&hl

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57283831300

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAY-6397-2020

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0894-8897