Нікітченко Юлія Станіславівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (21.06.01 – екологічна безпека)

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • Сертифікований тренер зі стратегічного екологічного менеджменту при Німецько–Українській промислово-торговельній палаті (AHK Ukraine).   
 • ⇒Сертифікований менеджер з корпоративної відповідальності при Німецько–Українській промислово-торговельній палаті (AHK Ukraine).

Електронна пошта: julia_n_s@ukr.net

Навчання:

 • Закінчила Національний авіаційний університет (2007 р.), диплом з відзнакою, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Екологія авіапідприємств».
 • 2007–2010 рр. – навчалася в аспірантурі Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.
 • У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка відпрацьованих шин транспортних засобів».
 • Закінчила Національну академію державного управління при Президентові України (2020 р.), диплом магістра з відзнакою, спеціальність «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Управління проектами і програмами в публічній сфері».
 • Пройшла науково-педагогічне стажування та цільове навчання в Німеччині та Польщі.

Трудова діяльність:

 • З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
 • 2009–2010 рр. – працювала молодшим науковим співробітником науково–дослідної частини НАУ.
 • 2009–2010 рр. – працювала на посаді спеціаліста з розробки екологічних технологій при Українському науково–дослідному та навчальному центрі хімотології і сертифікації паливо-мастильних матеріалів та технічних рідин.
 • 2004–2007 рр. – обіймала посаду перекладача з іноземної мови ТОВ «ПОЛЕК–ТОП». 

Викладає курси:

«International Green Business» («Міжнародний зелений бізнес»), Environmental Economics(«Економіка навколишнього середовища»), «Управління екологічними ризиками», «Електронні біржі та аукціони», «Промислова екологія», «Безпека виробництва та охорона праці в екологічній діяльності».

Наукові інтереси:

Екологічна економіка; «зелений» бізнес; сталий розвиток та екологічна безпека; економічна оцінка екосистемних послуг; зміна клімату та стратегії адаптації до зміни клімату на урбанізованих територіях; переробка й утилізація відходів; інтерактивні методи навчання та комп’ютерні симуляції.

Стажування, підвищення кваліфікації:

 • Серпень 2021 р. – пройшла наукове стажування з проблем сталого лісокористування в рамках міжнародного проєкту «Transnational Biosphere Forests – Cooperative Learning in UNESCO Biosphere Regions for Conflict Prevention and Sustainable Transformation» (Німеччина – Україна – Молдова, 2021 р.).
 • Червень 2021 р. – успішно прослухала курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU Tech Week 2.   
 • Лютий – квітень 2021 р. – пройшла навчання та отримала сертифікат менеджера з корпоративної відповідальності за сприяння Німецько–Української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine).
 • Лютий – квітень 2021 р. – пройшла курс навчання “Creative Spark – Select Upper-Intermediate” за програмою Learn English Select British Council.
 • Листопад 2020 р. – січень 2021 р. – пройшла навчання «E-Learning» (LMS та дистанційна освіта) за сприяння Німецько–Української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine).
 • Листопад 2019 р. – січень 2020 р.– пройшла навчання з питань стратегічного екологічного менеджменту за сприяння Німецько–Української промислово-торговельної палати (AHK Ukraine). Отримала Сертифікат тренера зі стратегічного екологічного менеджменту AHK Ukraine.
 • Жовтень – грудень 2019 р. – пройшла дистанційний та очний тренінги з підготовки експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 • Травень 2019 р. – пройшла тренінг з питань стратегічного торгового контролю та нерозповсюдження РХБЯ товарів і технологій за сприяння Європейської комісії та Українського науково-технологічного центру.
 • Лютий 2019 р.– міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Малопольської школи державного управління та Краківського економічного університету (Польща).
 • Лютий 2019 р.– склала кваліфікаційний іспит та отримала Сертифікат про володіння англійською мовою для професійних цілей на рівні В2, виданий Першими Київськими державними курсами іноземних мов (№ 25027 від 01.02.2019 р.)
 • Вересень – грудень 2018 р. – пройшла стажування на кафедрі торговельного підприємництва та логістики Київського національного торговельно-економічного університету.
 • Лютий 2018 р. – пройшла тренінгову програму «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ БІЗНЕСУ» при Академії D.TЄK (Сертифікат №00034796 від 17 лютого 2018 р.).
 • Листопад 2017 р. – взяла участь у навчанні з підготовки проектів за ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС+ в рамках Міжнародного інформаційного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ (Сертифікат учасника від 9 листопада 2017 р.).
 • Вересень 2017 р. – пройшла стажування на базі ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ на тему «ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА ПРОГРАМОЮ «ГОРИЗОНТ 2020» І ВІДПОВІДАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» в рамках проекту “R&I–LINKS2UA: посилення дослідницьких та інноваційних зв’язків України” (Сертифікат від 28 вересня 2017 р.).
 • Червень 2017 р. – взяла участь у СЕМІНАРІ–ТРЕНІНГУ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ ЕРАЗМУС+ КА1-ІСМ (Сертифікат від 27 червня 2017 р.).
 • Травень 2017 р. – взяла участь у тренінговому семінарі для молодих учених в рамках проекту «RESEARCHER CONNECTS» за підтримки British Council in Ukraine (Сертифікат від 26 травня 2017 р.).
 • Березень–травень 2017 р. – пройшла підвищення  кваліфікації за спеціальністю «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ» на базі Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ №020709 15000069-17 від 18.05.2017 р.).
 • Лютий 2016 р. – пройшла навчання й стажування в рамках освітнього курсу «СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ЕКО–ПРОЕКТУ» в рамках Проекту «Зелена школа» (Диплом про завершення курсу від 28 лютого 2016 р.).
 • Листопада 2015 р. – пройшла навчання за програмою курсів «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ» (Сертифікат від 30 листопада 2015 р.).
 • Листопад 2015 р. – пройшла навчання та отримала свідоцтво технологічного менеджера НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ NTTN.
 • Січень 2014 р. – пройшла навчання та підтвердила кваліфікацію «ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (Сертифікат № SIC–02/1035 від 15 січня 2014 р.).

Нагороди та відзнаки:

 • Диплом Переможця Міжнародного конкурсу молодих вчених «Зелені таланти» (2010 р.), який проводиться за підтримки Федерального Міністерства освіти, науки, досліджень та технологій Німеччини (BMBF) (Німеччина).
 • Грамотаза керівництво науковою роботою переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» у 2018-2019 н.р.
 • Грамотаза керівництво дипломною роботою переможця у номінації «За наявність змістовної дискусії» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» у 2018-2019 н.р.
 • Подяка за підготовку студентської команди «Швидка економічна допомога» КНУ імені Тараса Шевченка – переможців Всеукраїнського конкурсу «SDG in Ukraine: Look of New Generation» від Мережі Глобального договору ООН в Україні, Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Київської бізнес школи, Академії праці, соціальних відносин і туризму (від 19 грудня 2017 р.).
 • Подяка за плідну співпрацю, організацію та проведення конкурсу «Молодь Київщини за зелену економіку» від Торгово–промислової палати України та Програми зі сприяння зеленій модернізації української економіки (GIZ, Німеччина) (від 16 травня 2017 р.).
 • Подяка за участь у проекті над розробкою Київської міської стратегії попередження та адаптації до кліматичних змін (у складі наукового колективу) від Постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської ради (№08/288–01 від 08 січня 2014 р.).
 • Подяка за сумлінну працю на економічному факультеті (№040/120 від 10 червня 2013 р.).

Науково–дослідна робота:

 • 2021 р. – міжнародний проект «Transnational Biosphere Forests – Cooperative Learning in UNESCO Biosphere Regions for Conflict Prevention and Sustainable Transformation» (Німеччина – Україна – Молдова).
 • 2016 р.– міжнародний проект EcoBRU (виконання частини «Розробка навчальної програми «Сучасні технології управління поводження з відходами»).
 • квітень–грудень 2013 р. – науково–дослідна робота за комплексною темою «Розробка Київської міської стратегії попередження й адаптації до зміни клімату» (номер державної реєстрації 0113U005427, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2013 р. – українсько–швейцарський проект з розробки імітаційної комп’ютерної програми «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2010–2011 рр. – науково–дослідна робота за комплексною темою “Організаційно–методичні принципи раціонального використання моторних палив під час експлуатації авіаційної та наземної техніки” (№671–ДБ10, номер державної реєстрації 0110U000223, Національний авіаційний університет).
 • 2010–2011 рр. – науково–дослідна робота за комплексною темою “Організаційно–методичні принципи раціонального використання моторних палив під час експлуатації авіаційної та наземної техніки” (№671–ДБ10, номер державної реєстрації 0110U000223, Національний авіаційний університет).
 • 2008–2009 рр. – науково–дослідна робота за комплексною темою «Розробка наукових основ економії та раціонального використання традиційних моторних палив та перспективи розвитку альтернативних джерел енергії для транспортних засобів» (№509–ДБ08, номер державної реєстрації 0108U004068, Національний авіаційний університет).

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №81354 на монографію «Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання (Climate Change in the City of Kyiv: Problems and Ways to Prevent them) / Базилевич В.Д., Купалова Г.І., Дитріх Вальтер, Курикін С.І., Сніжко С.І., Мельник Т.Г., Вільфрід Нойманн, Матейчик В.П., Хрутьба В.О., Харченко Т.Б., Нікітченко Ю.С., Шевченко О.Г.; опубл. 11.09.2018 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права №72297 на твір «Навчальний практикум «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства» / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А.; опубл. 21.06.2017 р.

Основні наукові праці:

Опублікувала 70 наукових праць, у тому числі:

Монографії, навчальні посібники:

 1. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. Climate Change in the City of Kyiv: Problems and Ways to Prevent Them. Колективна монографія / За наук. ред. д–ра екон. наук, проф., чл.–кор. НАН України В.Д. Базилевича, д–ра геогр. наук, проф. С.І. Сніжка. – Дніпропетровськ: Середня Т.К., 2014. – 216 с.
 2. International Green Business: the course compendium for students majoring in “Business Economics”, “Business Economics” (Master’s Degree Programme “Environmental Entrepreneurship”) and “Applied Economics” / Yuliya Nikitchenko, Oleksandra Borysenko. – K., 2013. – 45 p.
 3. Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: робочий зошит / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 132 с.
 4. Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 288 с.
 5. Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату // В. Базилевич, Г. Купалова, В. Нойманн, С. Сніжко, Т. Харченко, Т. Мельник, В. Хрутьба, О. Шевченко, Ю. Нікітченко, М. Правило, С. Курикін. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – 33 с.
 6. Ecological Accounting, Taxation and Reporting: educational and methodical complex for students majoring in International Business / authors Y. Nikitchenko, T. Semenko. – K.: Starter Publ., 2014. – 44 p.
 7. Nikitchenko Y. S. Ecological Accounting, Taxation and Reporting : Compendium of Lectures / Y. S. Nikitchenko, Т. М. Dombrovska. – “Suchasni Technologii “BAVOK”, 2014. – 144 р.
 8. Handbook on Sustainable Public rocurement Integration Sustainability Criteria into Public Procurement Procedures/ Nikitchenko Y., Berzina S., Buzan G. – State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management at the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, 2016. – 143 p.
 9. Економіка природокористування і охорона довкілля. Навчально-методичний комплекс. Ю.С. Нікітченко. – К.: «ЦП «Компринт», 2016. – 37 с.
 10. Основи охорони праці. Робочий зошит. Ю.С. Нікітченко. – К.: ДЦ «Компринт», 2017. – 84 с.
 11. Безпека виробництва та охорона праці в екологічній діяльності. Практичний посібник / Ю.С. Нікітченко, Л.В. Горобець. – К: ЦП «Компринт», 2018. – 101 с.
 12. International Green Business. Навчально-методичний комплекс. Ю.С. Нікітченко. К.: ЦП «Компринт», 2018. 62 с.
 13. Економіка природокористування / Навчально-методичний комплекс // Ю.С. Нікітченко, Т.Б. Харченко. – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 54 с.
 14. Стратегічний екологічний менеджмент: навчальний посібник / Ю.С. Нікітченко, Є.П. Кралюк. – AHK Ukraine, 2020. -–168 c.
 15. Підприємництво: навч. посб. /за заг. ред. д.е.н. проф. Г.І. Купалової. – К.: Компринт, 2020. – 400 с.

Наукові статті:

 1. Nikitchenko, J. S. Life Cycle Assessment Comparison of Methods for Scrap Tires Treatment / J. Nikitchenko // MOTROL: Motorization and Power Industry in Agriculture. – 2010. – № 12D. – P. 136–141.
 2. Нікітченко Ю. С. Економіко–екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин / Ю. С. Нікітченко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – №142. – С. 58–62.
 3. Нікітченко, Ю. С. Оцінка екологічних ризиків при складуванні зношених автомобільних шин на звалищах / Ю. С. Нікітченко, О. І. Запорожець // Східно–Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №2/11 (62). – С. 19–24.
 4. Никитченко, Ю. С. Экологическая безопасность и экономическая эффективность технологий переработки изношенных шин транспортных средств / Ю. С. Никитченко // Научный журнал «Апробация» (Россия). – 2014. – №8. – С. 115–118.
 5. Nikitchenko Y., Gritsuk, I., Volkov, V., Mateichyk, V., Grytsuk, Y. et al., “Information Model of V2I System of the Vehicle Technical Condition Remote Monitoring and Control in Operation Conditions,” SAE Technical Paper 2018-01-0024, 2018, https://doi.org/10.4271/2018-01-0024(Skopus).
 6. Никитченко Ю.С., Купалова Г.И., Гончаренко Н.В. Развитие электронной коммерции в Украине // Вестник Карагандинского экономического университета. – № 3(50). – 2018. – С.39–43.
 7. Практика поводження з відходами аграрних виробництв в Україні / Нікітченко Ю.С., Мельничук Є.В. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2019. — №2.
 8. Khrutba, V.O., Kupalova, G.I., Ziuziun, V.I., Nikitchenko, Y.S., Kolomiiets, S.V. (2019). Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Fall), 5(37): 1094 – 1105 (Skopus).
 9. Нікітченко Ю.С. Шляхи зниження екологічних ризиків шлакових відвалів металургійних комбінатів, Україна.Ю.С. Нікітченко, В.О. Хрутьба, Л.І. Крюковська, В.В. Лукянова, О.В. Спасіченко. Екологічна безпека та природокористування, 38(2), 2021. С. 39–54.
 10. 25. Нікітченко Ю.С. Аналіз передумов формування ментального простору проєктів безпеки // Ю.С. Нікітченко, В.О. Хрутьба, Р.С. Лисак. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 44. С. 42 –