Вільфрід Нойманн

Дата народження: 26 вересня 1949 року

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, професор

Посада: Професор

Навчання:
У 1973 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – математик-економіст;
З 1974 по 1978 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Економіко-математичні моделі з булевими змінними та умовою індивідуальності в задачах планування і методи їх вирішення»;
У 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Макроекономічне моделювання народного господарства з особливим обліком секторів виробництва обладнання та будівельного виробництва» у Вищій економічній школі м. Берліна (Німеччина).
Пройшов наукове стажування у Росії, цільове навчання у Франції, а також був консультантом з питань менеджменту в крупних консалтингових проектах у Франції, Бельгії, Болгарії, в Україні та Росії.

Трудова діяльність:
З 1978 по 1985 рр. та з 1989 по 1991 рр. працював старшим науковим співробітником у Вищій економічній школі (м. Берлін, Німеччина).
У 1985-1989 рр. обіймав посаду провідного наукового співробітника у Міжнародному науково-дослідному інституті проблем управління (МНДІПУ) (м. Москва, Росія).
У 1991-1995 рр. – генеральний уповноважений крупних консалтингових компаній у Німеччині.
У 1995-1997 рр. – займав посаду професора Прикладного університету техніки та економіки (м. Берлін, Німеччина).
До 2011 р. протягом 15 років обіймав посаду керівника компанії, яка займалася питаннями східноєвропейського консалтингу німецьких та французьких консалтингових компаній.
З вересня 2011 р. і по теперішній час обіймає посаду гостьового професора українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Екологічна економіка», «Сучасні технології зеленого бізнесу».

Наукові інтереси: Зелене підприємництво, менеджмент зеленого бізнесу, публічно-приватне партнерство, економіко-екологічне моделювання, математичні методи в економіко-екологічних дослідженнях.

Основні наукові праці: Опублікував більше 50 наукових праць, в тому числі навчальні посібники, глосарії, наукові статті та інші.

Нойманн В. Макроэкономическое структурно-аналитическое исследование на базе многосекторной модели неравновесия с учетом производства оборудований и строительных работ. Forschungsinformationen Wirtschaftsinformatik 6/90 (15), Hochschule fuer Oekonomie Berlin, 1990. (на нем. языке). — с. 11— 26.
Нойманн В. Теория принятия решений и кибернетика с использованием системы SAS/OR. Учебно-методическое пособие. Берлинское высшее учебное заведение по технике и экономике, Berlin, 1997, (на нем. языке). – 102 с.
Нойманн В. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський. — К.: Знання, 2010. — 518 с. (у співавторстві).
Нойманн В. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-казахсько-німецько – російсько-англійський.— Караганда: Форма плюс, 2011. — 614 с. (у співавторстві).
Hartmann, Wolf D., Neumann, W. Plädoyer für international vergleichbare und verständliche CleanTech— Innovationsbewertungen. Deutsches CleanTech Jahrbuch 2010/2011. –Hrg. DCTI Deutsches CleanTech Institut, Bonn, S. 20 – 27
Neumann, W. Aspekte der Entwicklung des Green Business in Deutschland. Grünes Business: Leben für die Zukunft. I. Int. wiss.-prakt. Konferenz, Thesen der Vorträge. – K., Prynt-Service, 2011. – S. 229-231
Нойманн В. Аспекты экологической экономики в контексте устойчивого развития. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі». – К.: Обрії, 2011. — с. 172 — 174. (на нім. мові).
Neumann, W. Green Transformation auf dem Weg zu einer Green Economy. «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» // Тези доповідей мiжнародної науково-практичної конференцiї.– К.: Обрії, 2012. – С. 25–27.
Нойманн В., Семенко Т. Досвiд розвитку зеленого бiзнесу в Нiмеччинi та можливостi його використання в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 142. – С. 20-23.
Neumann, W. Entwicklungstendenzen Globaler Märkte Grüner Technologien. «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини» // Матерiали мiжнародного симпозiуму. – К.: DPPrintService, 2013. – С. 60 – 63.
Нойманн В. Защита окружающей среды и адаптация к последствиям изменения климата в городах Германии. «КЛІМАТ І МІСТО»(на прикладі м. Києва). // Матеріали доповідей мiжнародної науково-практичної конференцiї з питань запобiгання змiни клiмату. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – К.: STARTER, 2013. – С. 13 – 19.
Neumann, W. Klimawandel und Sustainable Business. «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – К.: STARTER, 2014. – С. 14 – 16.
Нойманн В. Использование воды в качестве возобновляемого ресурса производства энергии. «Всемирный день водных ресурсов» // Материалы международной научно-практической конференции. – Караганда: типография Карагандинского экономического университета, 2014. – С. 3-6.
Нойманн В. Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату. — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – 33 С. (у співав.).
Neumann, W. Oekologische Herausforderungen und Aspekte einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. [Екологічні виклики та шляхи сталого економічного розвитку України].«Oekologisches Bewusstsein und Demokratisierungsprozesse». Europaeum. Universität Regensburg. – 2014. S. 55–61.
Изменение климата города Киева: проблемы и пути предупреждения. Коллективная монография / Под науч. ред. д-ра экон. наук, проф., чл.-корр. НАН Украины В.Д. Базилевича. – К., 2014. – 224 с.
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: робочий зошит /Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., ДомбровськаТ.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 132 с.
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.:ЦП «Компринт», 2014. – 288 с.
Neumann, W. Aspekte der Transformation zur Green Economy als Modernisierungsansatz der nationalen Ökonomie. Міжнародна науково-практична конференція. «Національньні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі.» – К.: вид-во Національного авіаційного університету «НАУ друк», 2015. – с. 16 – 19.