Копецька Юліана Олександрівна

Вчений ступінь та звання: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта:   kopetska_yuliana@knu.ua

Освіта, навчання:

– 2007-2013 рр. – студентка  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом з відзнакою).

– У 2014 рр. отримала другу вищу освіту та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

– 2015-2020 рр. – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка .

– У 2020 р. – захистила дисертацію на тему «Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах».

 

Трудова діяльність:

– 2013-2015 рр. – працювала в Національному агентстві з акредитації України на посадах провідного фахівця, головного фахівця і завідувача сектором з міжнародного співробітництва.

– 2021-2022 рр. – працювала на посаді старшого наукового співробітника Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України

– З вересня 2023 р. – асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва.

 

Викладає курс:

«Організація торгових операцій», “Вибрані розділи трудового права та основ підприємницької діяльності”.

 

Наукові інтереси:

Енергоефективність на підприємствах; розвиток підприємництва в Україні та світі; управління торговими операціями; інтернет-маркетинг.

 

Основні наукові праці:

 1. Копецька Ю.О. Сутність, основні види та класифікація енергетичних
 2. ресурсів як складові виробничого потенціалу підприємства. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 7. С. 21–25.
 3. Копецька Ю.О. Теоретичні засади дослідження енергозбереження та енергоефективності. Економічний аналіз. Збірник наукових праць. 2016. № 2. С. 85–91.
 4. Копецька Ю.О. Енергетичні ресурси підприємства: проблеми теоретично-категоріального обґрунтування. Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. 2017. № 11 (64). С. 100–104.
 5. Копецька Ю.О. Підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості. Держава і регіони. 2018. No 1. С. 53–59.
 6. Копецька Ю.О. Удосконалення класифікації енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. № 6 (68). С. 48–52.
 7. Копецька Ю.О. Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості: проблеми методології і практики. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6 (18). С. 32–37
 8. Копецька Ю.О. Теоретико-методичні засади аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів: проблеми і напрями вирішення. Вісник Таврійського університету. 2019. № 8. С. 40–42.
 9. Копецька Ю.О. Розробка енергетичного менеджменту підприємства в умовах сталого розвитку. Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. 2019. № 9. С. 25–29.
 10. Копецька Ю.О. Удосконалення організації енергетичного аудиту промислових підприємств. Облік та фінанси. 2019. № 12. С. 30–34.
 11. Kupalova H., Ignatyuk A., Goncharenko N., Andrusiv U., Kopetska Y. Efficient use of energy resources in the context of sustainable development of the pulp and paper industry of Ukraine. E3S Web of Conferences 280. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). 2021. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128005011. Scopus