Маліновська Дар’я Костянтинівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: UlianovaDK@gmail.com

 

Навчання:

 • – 2007-2013 – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
 • – 2013-2016 – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості».;

Трудова діяльність:

 • – 2021 – асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • – 2011-2021 ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг», старший бухгалтер;

Член Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ).

Підвищення кваліфікації:

 • – свідоцтво про завершення загального курсу англійської мови, рівень B2, 2021
 • – Курси “Сталий розвиток та зелена економіка: питання теорії і практики” 14-25.11.2016 р. Training course “Sustainable Development and Green Economy: Theory and Practice” 14-25.11.2016 р.
 • – сертифікат CAP (Certified Accounting Practitioner), 2015;
 • – літня школа, факультет бізнесу та економіки, Технічний університет Кайзерслаутерна (Німеччина),

Викладає дисципліни: ціноутворення на біржових ринках, обґрунтування підприємницьких рішень в торгівлі і логістиці, основи підприємницької діяльності, галузеве підприємництво, маркетингові дослідження в підприємництві.

Наукові інтереси

Ціноутворення на біржових ринках, обґрунтування підприємницьких рішень, маркетингові дослідження, природоохоронна діяльність підприємств, облік і аудит на підприємстві як складова його управління, екологічний менеджмент.

Основні публікації

 1. Ульянова Д. К. Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацію потреб користувачів/ Д. К. Ульянова // Формування ринкових відносин в Україні. − 2014. − № 5 (156). − С. 166−169 (0,35 д.а.)
 2. Ульянова Д. К. Аудит природоохоронної діяльності підприємства: фінансовий чи екологічний? / Д. К. Ульянова // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Економічні науки. − 2014. – Вип. 6, ч. 5. − С. 204−207 (0,43 д.а.)
 3. Ульянова Д. К. Облікова оцінка зобов’язань природоохоронної діяльності / Д. К. Ульянова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. − 2014. – №11(164). − С. 70−74 (0,76 д.а., РИНЦ, Index Copernicus, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, CyberLeninka, OCLC WorldCat, CrossRef, J-Gate, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search 16 Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR))
 4. Ульянова Д. К. Класифікація витрат на природоохоронну діяльність / Д.К. Ульянова // Регіональна бізнес-економіка та управління. − 2014. – №4(44). − С. 63−70 (0,48 д.а.)
 5. Купалова Г. І. Формування ефективної системи екологічного менеджменту та аудиту/ Г. І. Купалова, Д. К. Ульянова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. − 2011. − № 1 (10). − С. 48−54 (0,77 д.а.)
 6. Маліновська Д. К. Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства / Д. К. Маліновська // Теоретичні та прикладні питання економіки. − 2015. – №2(31). − С. 224-232 (0,52 д.а.)
 7. Маліновська Д. К. Екологічний ризик як компонент аудиторського ризику / Д. К. Маліновська // Глобальні та національні проблеми економіки. − 2016. –Вип.11. − С. 869-873 (0,45 д.а.)
 8. Ульянов К. Е. Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии / К. Е. Ульянов, Д. К.Малиновская // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. − 2016. – Вип. 7, ч. 3. − С. 139–142 (0,37 д.а.)
 9. Дорош Н. І. Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади / Н.І. Дорош, Д. К. Маліновська // Агросвіт. − 2016. – №22. − С. 8-13 (0,55 д.а., Index Copernicus, Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS))
 10. Ульянова Д. К. Экологически ответственный бизнес: бухгалтерский подход к экологическому налогу / Д. К. Ульянова // New approaches in economy and management: materials of theVI international scientific conference on September 15-16, 2014 – Prague:Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”, 2014. − С. 31−38  (0,36 д.а., РІНЦ)
 11. Ulianova D. Environmental expenses accounting: recognition of liabilities / D. Ulianova // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol.2 – Monreal, Canada, PH “Breeze”, 2014. − P.214−219  (0,45 д.а., РІНЦ)
 12. Malinovska D. Environmental accounting: information base for policy makers /D. Malinovska // East European Scientific Journal. – – №6. – P.64−68 (0,57 д.а.)