Коренєва Наталя Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Наукове звання: доцент кафедри економіки підприємства (26.06.2014).

Посада: доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна пошта: nkoreneva@gmail.com

 

Навчання:

  • – 01.2003  – закінчила з відзнакою економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит».
  • – 11.2008 – закінчила аспірантуру Київського державного університету ім. Тараса Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему «Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України».

Педагогічна діяльність:

  • – 09/2021 – КНУ ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
  • – 10/2010 – 08/2015: АМУ, доцент кафедри економіки підприємства.
  • – 09/2009 – 09/2010: АМУ, доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
  • – 09/2008 – 09/2009: АМУ, старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.

Опонувала на захисті 1 кандидатської дисертації. Здійснює наукове керівництво  магістрантами в КНУ імені Тараса Шевченка.

Практична діяльність:

Вдосконалення Supply Chain в промисловості (ДЦ «Пратт-Уінті–Патон») та ретейлі (ТОВ «Епіцентр»), вдосконалення та розвиток системи планування закупівель прямих матеріалів для фармацевтичного виробництва (ACINO), проведення тендерних закупівель товарів по боротьби з COVID-19 в країнах ЄС (Atis Pharma).

Член Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ).

Підвищення кваліфікації:

  • – Київські державні курси іноземних мов “Інтерлінгва”. Англійська мова, рівень B2, (108 навчальних годин). Свідоцтво №Е-562 від 05.08.2021.
  • – КНУІТШ, Курси “Сталий розвиток та зелена економіка: питання теорії і практики”, 14-25.11.2016 р. Сертифікат від 25.11.2016.

Викладає дисципліни: «Аналіз та прогноз біржової діяльності», «Підприємництво в умовах невизначеності», «Основи підприємницької діяльності», «Антикризове управління в підприємництві», «Start–up» та ін.

Наукові інтереси

Технічний та фундаментальний аналіз біржової діяльності, обґрунтування підприємницьких рішень, стратегічне управління та розвиток підприємницької діяльності, інвестиційна привабливість, антикризове управління та ін.

Основні наукові праці

Автор 29 наукових та 5 навчально-методичних праць.