Урсуленко Ганна Василівна

Дата народження: 12.04.1985

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Асистент

Навчання:
2008 – закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
отримавши диплом (з відзнакою) Магістра економічних наук.
2008 -2012 – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (економічний факультет, кафедра економічної кібернетики).
2012 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Трудова діяльність:
З 1 жовтня 2009 року – асистент кафедри економічної кібернетики.

Викладає дисципліни:
2009 рік – семінарські заняття з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка”.
2010 рік – семінарські заняття з курсу “Теорія ймовірності та математична
статистика”.
2011 рік – семінарські заняття з курсів «Сучасні інформаційні технології», «Економетрика», «Моделювання та оптимізація економічних систем», «Дослідження операцій в економіці»

Наукові інтереси:
Банківські рейтинги. Моделювання банківських ризиків. Економіко-математичне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика.

Основні праці: (усього 20, з них 7 статей у фахових виданнях)

1. Урсуленко Г.В. Базель ІІ: вимірювання та управління банківськими ризиками // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, №7, 2009. – С.199-203.

2. Урсуленко Г.В. Базель ІІ: вибір оптимальної моделі оцінки кредитного ризику // Вісник академії праці та соціальних відносин, №1, 2010. – С.133-137.

3. Урсуленко Г.В. Базель ІІ: моделі оцінки кредитного ризику на основі методології VaR // Формування ринкових відносин в Україні, №8, 2010. – С.43-47.

4. Перспективи впровадження стандартизованого підходу в українських банках // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, №46, 2010. – С. 313-318.

5. Сек’юритизація та систематичний ризик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, №2, 2011. – С.327-332.

6. Аналіз та оцінка якості VaR-моделей ринкових ризиків // Наука й економіка, №2, 2011. – С. 186-190.

7. Using Bayesian Approach for Modelling Operational Risk // Всероссийский журнал научных публикаций. Август, 2011. – С. 34-35.