Подскребко Олександр Сергійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економічної кібернетики

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • 2011р. – магістр з економіки за спеціальністю «Економічна кібернетика» Донецький національний університет
 • 26/06/2017 р. – кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.11 –  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»
 • 29/06/2021 – вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики

Трудова діяльність:

 • З вересня 2021 р. – доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018 2021 рр. – старший викладач; доцент кафедри економічної кібернетики Національний авіаційний університет
 • 2016 2018асистент; старший викладач; доцент кафедри економічної кібернетики та вищої математики Донецький національний технічний університет

Стажування:

  • Стажування для викладачів в рамках International internship programme for university lectures “The New Challenges of the Modern Higher Education and Science”, Department of Social Science,Warsaw Branch of WSPiA з 01.02.2021 по 05.03.2021. Загалом: 180 годин (6 кредитів ECTS). Сертифікат № М214016
  • Сертифікат, «Python/R for Data Science», 2020 р.
  • Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Центральний інститут післядипломної освіти за програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». «Організація дистанційного навчання у закладах освіти». Термін: 27.01.2020-26.06.2020 Сертифікат СП35830447/1064-20
  • English Prime certificate of completing a course of study. English language program level: Upper-Intermediate 1. The course end date: September 23, 2020.
  • ТОВ “QuayAudit” Україна, м. Київ. Certificate “Business Process Manager” Термін: 26.05.2020 Сертифікат UA-BPM-00011-20
  • Україна, м. Київ. Сертифікат «Введення до Data Analysis в R». 05.10.2019
  • “Intuit”, National Open University. Certificate. “CISCO Internetworking Technology”, from May 14, 2019 to May 28, 2019.
  • Київський національний університет технології та дизайну МОН України за програмою «Застосування інформаційних технологій при викладанні дисциплін ОПП «Економічна кібернетика» Термін: 26.03-24.04.2019 Звіт про стажування.
  • Свідоцтво «Перші Київськи державні курси іноземних мов», англійська мова рівень В2.2019–2023 рр.
  • Донецький національний технічний університет. Свідоцтво «Англійська мова ділового спілкування в менеджменті». Термін: «01» листопада 2016 – 31 травня 2017.Національна академія педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” Центральний інститут післядипломної освіти за програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». «Проектування та створення електронних навчальних курсів». Термін: 15.02.2021-17.09.2021 Сертифікат СП35830447/1560-21

Викладає дисципліни:

 • – Економетрика
 • – Управління проектами інформатизації
 • – Машинне навчання та сучасні інструменти DataScience
 • – Моделювання методами нейронних мереж
 • – Економетричні моделі часових рядів
 • – Python для аналітиків
 • – Імітаційне моделювання
 • – Системи підтримки прийняття рішень
 • – Decision making theory
 • – Optimization methods and models
 • – Introduction to economic and mathematical modeling

Наукові інтереси:
Економіко-математичне моделювання, імітаційне моделювання, машинне навчання, нейронні мережі, виробничий менеджмент

Основні наукові праці:
Автор понад 45 публікацій у міжнародних та українських виданнях.

 1. Podskrebko O., Derevyanko B., Rozhenko O., Khailova T., Hrudnytskyi V.  Strategic enterprise management based on the modeling of its economic security // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021, (1): 171 – 176 https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-1/171(Scopus)
 2. Podskrebko О., Katranzhy L., Krasko V.Modelling The Dynamics Of The Adequacy Of Bank’s Regulatory Capital // Baltic Journal of Economic Studies // Vol 4, No 1 (2018). P. 188-194 (Web of Science)
 3. Podskrebko O.S. Developing The Structure Of Decision-Making Support System For Management Of The Production Logistics Of An Industrial Enterprise // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». Харьків, 2019. №4. – С. 139-146
 4. Подскребко О. С., Іванченко Н. О., Ткаченко В. В. Моделювання системи оцінки підприємств роздрібної торгівлі на основі КРІ та процесного підходу. Бізнес Інформ. 2021. №4. C. 66–72.
 5. Подскребко О. С., Іванченко Н. О., Мазур В. М. Бізнес-моделі та сучасні інструменти підвищення ефективності підприємств роздрібної торгівлі. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 207–212.
 6. Подскребко О.С., Іванченко Н.О., Слишинська В.О. Становлення та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні.. Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2019. – Вип.46. Ч.1. – С. 46-52.
 7. Подскребко О.С., Іванченко Н.О., Сідлецька А.О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні. Науковий журнал “Бізнес інформ”. – 2020. – Вип.4. – С. 303-311.
 8. Подскребко О.С. Агентне моделювання процесу залучення персоналу до змін // Управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем: Колективна наукова монографія – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 252 с.
 9. Подскребко О.С., Гарнаженко О. В., Курочкін Д. А. Моделювання системи функціонування торговельного підприємства // Ефективна економіка, 2019. – № 11.
 10. Подскребко А.С., Меженська В.В. Агентное моделирование процессов конкуренции на рынке страховых услуг ОСАГО // Имитационное моделирование экономических систем: прикладные аспекты: коллективная монография /Под ред. д.э.н., проф. Ю.Г. Лысенко, Донецкий национальный университет. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 359 с.