Святненко Вікторія Юріївна

E-mail: sviktoria@knu.ua

Дата народження 20.05.1962 р.

Науковий ступінь Кандидат економічних наук

Вчене звання доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Посада доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

Навчання

1983 р. – закінчила Київський інститут народного господарства (нині Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана).

1991 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування виробничої програми в умовах економічної самостійності промислових підприємств”.

Трудова діяльність

1989–1993 рр. – молодший науковий співробітник економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1993–1998 рр. – асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2000 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси: «Організація управлінської праці»; «Менеджмент і маркетинг», «Менеджмент»; «Маркетинг».

Наукові інтереси: організація та планування професійної діяльності менеджерів, мотивація управлінського персоналу в сучасних умовах, маркетингові дослідження, стратегічний маркетинг, інноваційний розвиток менеджменту і маркетингу.

Нагороди та відзнаки 2015-2016 н.р. та 2016-2017 н.р. подяки за високий рівень наукової етики та професіоналізм у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Менеджмент».

Автореферат дисертації:

Святненко В.Ю. Формирование производственной программы в условиях экономической самостоятельности промышленных предприятий : автореф. дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.05. “Экономика и управление нар. хозяйством (региональная экономика)”. К., 1991. 15 с.

Основні наукові публікації:

Автор понад 70 наук. та навчально-методичних праць.

  1. Промисловий маркетинг. Навч. посібн. – К., 2001.
  2. Маркетинг (навч.-методич. комплекс). – К., 2002.
  3. Маркетинг у банку – К., 2006.
  4. Розділ у колективній монографії «Управління інноваціями в сучасній організації/ Під ред. В.А. Євтушевського. – К., 2006.
  5. Міждисциплінарний словник з менеджменту // Навчальний посібник [колективне видання] за ред. Черваньова Д. М., Жилінської О. І. – К. : Нічлава, 2011. 624 с.
  6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Економічні основи маркетингу та менеджменту». К.: В-во ТОВ“Аграр Медіа Груп”, 2012. 118 с.
  7. Актуалізація ідей Й.А. Шумпетера у сучасному менеджменті інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 4(145). – К.: 2013. С. 52–54.
  8. Складові ефективної організації управлінської праці на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 29. Ч. 2. – Львів: 2013. С. 160 – 164.
  9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент» для студентів неекономічних спеціальностей. К.: В-во ТОВ“Аграр Медіа Груп”, 2013. 105. с.
  10. Дослідження та оптимізація еконо-мічних процесів. Труди ХІІ-ої  Міжнародної науково-практичної конференції“Оптимум-2016” 6-8 грудня 2016 р. м. Хрків. НТУ “ХПІ”, 2016. С. 177–179.