Структура ОП

Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОНП
ОК 1.1. Хай-тек-маркетинг 5
ОК 1.2. Національні інноваційні системи 5
ОК 1.3. Управління проектами 6
ОК 1.4. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6
ОК 1.5. Управління інтелектуальною власністю 5
ОК 1.6. Методи інноваційного менеджменту 6
ОК 1.7. Актуальні проблеми економічної теорії та  економічної політики 4
ОК 1.8. Прикладна економетрика 4
ОК 1.9. Філософія управління 4
ОК 1.10. Професійна та корпоративна етика 3
ОК 1.11. Управління інвестиційним портфелем 6
ОК 1.12. Методика викладання менеджменту 6
ОК 1.13. Інноваційний менеджмент (Innovation management) 9
ОК 1.14. Проектне фінансування 3
ОК 1.15. Фінансова звітність підприємств 3
ОК 1.16. Науково-дослідна практика 6
ОК 1.18. Кваліфікаційна робота магістра 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90 кредитів
Вибіркові компоненти  ОНП *

Студент вільно обирає 6 навчальних дисциплін

(1 дисципліну з кожного переліку:

          ВК 3.2.1 – ВК3.2.2;              ВК 3.2.3 –ВК3.2.4;             ВК 3.2.5 –ВК3.2.6;

        ВК 3.2.7 –ВК3.2.8;            ВК 3.2.9 –ВК3.2.10;        ВК 3.2.11 – ВК3.2.12)

 

Навчальний план, редакція 2020 р.

ВК 3.2.1. Ризик-менеджмент інноваційної діяльності 5
ВК 3.2.2. Венчурне інвестування 5
ВК 3.2.3. Сучасні концепції лідерства 5
ВК 3.2.4. Бренд-менеджмент нових товарів (Brand-management of new products) 5
ВК 3.2.5. Управління кадровим потенціалом підприємства 5
ВК 3.2.6. Інтернет- маркетинг (Internet-marketing) 5
ВК 3.2.7. Корпоративне управління 6
ВК 3.2.8. Консалтинг 6
ВК 3.2.9. Інформаційна безпека 4
ВК 3.2.10. Управління знаннями 4
ВК 3.2.11. Стратегічний контролінг 5
ВК 3.2.12. Соціальне управління людськими ресурсами 5
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 кредитів
Навчальний план, редакція 2021 р.
ВК 3.2.1. Соціальне управління людськими ресурсами 5
 ВК 3.2.2. Венчурне інвестування 5
ВК 3.2.3. Креативне лідерство (Creative Leadership) 5
 ВК 3.2.4. Бренд-менеджмент нових товарів (Brand-management of new products) 5
ВК 3.2.5. Фандрайзинг і грантрайтинг 5
ВК 3.2.6. Інтернет- маркетинг (Internet-marketing) 5
 ВК 3.2.7. Корпоративне управління 6
  ВК 3.2.8. Консалтинг 6
 ВК 3.2.9. Конкурентна розвідка 4
 ВК 3.2.10. Управління знаннями 4
 ВК 3.2.11. Стратегічний контролінг 5
ВК 3.2.12. Прийняття кадрових рішень 5
Загальний обсяг вибіркових компонент: 30 кредитів
 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

 

120 кредитів