Головна / Кафедри / Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності / Освітні програми кафедри / Магістратура / ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (ДЕННА, ЗАОЧНА), 2018 Р

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (ДЕННА, ЗАОЧНА), 2018 Р

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеня: Магістр

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна, Заочна

Опис програми

Рецензії на освітню програму

Навчальні плани