Структура ОП

Компоненти освітньої програми Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1.1. Управлінське консультування 5
ОК 1.2. Управління патентно-ліцензійною діяльністю 5
ОК 1.3. Управління проектами 6
ОК 1.4. Сучасні концепції лідерства 5
ОК 1.5. Управління інвестиційним портфелем 6
ОК 1.6. Методика викладання менеджменту 5
ОК 1.7. Стратегічний контролінг 3
ОК 1.8. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6
ОК 1.9. Формування системи прикладних методів менеджменту 5
ОК 1.10. Маркетинг нововведень 6
ОК 1.11. Інноваційний менеджмент (Innovation management) (всього) 9
ОК 1.12. Логістичний менеджмент 4
ОК 1.13. Корпоративне управління 4
ОК 1.14. Професійна та корпоративна етика 3
ОК 1.15. Кадровий менеджмент 3
ОК 1.16. Виробнича практика 6
ОК 1.18. Кваліфікаційна робота магістра 9
Загальний обсяг обов’язкових компонент:         90 кредитів

Вибіркові компоненти  ОПП *

Студент вільно обирає 6 навчальних дисциплін

(1 дисципліну з кожного переліку:

ВК 3.2.1 – ВК3.2.2;              ВК 3.2.3 –ВК3.2.4;             ВК 3.2.5 –ВК3.2.6;

      ВК 3.2.7 –ВК3.2.8;               ВК 3.2.9 –ВК3.2.10;           ВК 3.2.11 – ВК3.2.12)

ВК 3.2.1. Філософія управління 5
ВК 3.2.2. Бренд-менеджмент 5
ВК 3.2.3. Управлінський облік 6
ВК 3.2.4. Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності 6
ВК 3.2.5. Трудове право 4
ВК 3.2.6. Статистика бізнес-процесів 4
ВК 3.2.7. Організація командної роботи 6
ВК 3.2.8. Проектне фінансування 6
ВК 3.2.9. Психологія конфлікту 4
ВК 3.2.10. Соціальне управління людськими ресурсами 4
ВК 3.2.11. Фандрайзинг 5
ВК 3.2.12. Інтернет-комерція 5
 

Загальний обсяг вибіркових компонент:

 

30 кредитів

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

120 кредитів