Головна / Кафедри / Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності / Освітні програми кафедри / Магістратура / ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (ЗАОЧНА), 2020 Р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ» (ЗАОЧНА), 2020 Р.

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеня: Магістр

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

форма навчання: Заочна

Опис програми
Структура ОП
Рецензії на освітню програму
Відгуки стейкхолдерів
Навчальний план 2020
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 “Менеджмент” для другого (магістерського) рівня