Головна / Кафедри / Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності / Освітні програми кафедри / Магістратура / ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ДЕННА), нова редакція 2020 р.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ДЕННА), нова редакція 2020 р.

Рівень вищої освіти: Другий 

на здобуття освітнього ступеня: Магістр

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

форма навчання: Денна

Навчальний план

Рецензії на освітню програму

Відгуки стейкхолдерів