ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» (денна), 2018 р

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеня: Магістр

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

форма навчання: Денна

 

Опис програми

Рецензії на освітню програму

Навчальний план