Магістратура

Галузь знань: спецiальність :

освiтнi програми, за якими кафедра здійснює підготовку і випуск магістрів:

07 «Управління та адміністрування» : 073 «Менеджмент» :

ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна), нова редакція 2020 р.

ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» (денна, заочна), 2018 р.

07 «Управління та адміністрування» : 073 «Менеджмент» :

ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» (денна), нова редакція 2020 р.  

ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» (денна), 2018 р.

07 «Управління та адміністрування» : 073 «Менеджмент» :

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» (заочна), 2020 р