Рецензії на освітню програму

Витяг із НМК з Менеджменту
Рецензія А.М.Колота
Рецензія С.В. Філиппової
Рецензія Л.П.Горохової

 

Рецензіі на ОП”Менеджмент організацій”, редакція 2018р. 

 

 

Рецензії на ОПП”Менеджмент організацій”, нова редакція 2020р.(зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)

 

 

Рецензії на ОПП”Менеджмент організацій”, нова редакція 2020р.(зі змінами згідно Стандарту вищої освіти)