Іван ДІМОВ

Іван Дімов – випускник ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» (2018–2020). Бакалавр і магістр менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Приймаючи рішення про вступ на навчання до магістратури, для мене найважливішим критерієм вибору ЗВО та відповідної освітньо-наукової програми було прагнення одержати якісні знання та практичні навички, які гарантовано дадуть змогу відчути власну конкурентоспроможність на сучасному ринку праці та забезпечать всебічні можливості для професійної самореалізації. Вже маючи досвід навчання на бакалавраті за спеціалізацією «Менеджмент організацій» у Київському національному університету імені Тараса Шевченка, усвідомлюючи переваги та особливості організації навчального процесу, специфіку викладання профільних дисциплін на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, підходи до організації наукової роботи студентів, відчувши сприятливе відношення та постійну увагу викладачів до проблем студентського життя, – вибір було зроблено на перевагу цікавої для мене з точку зору здобуття професійних компетентностей ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності».

Так, саме це відповідальне і важливе рішення у моєму житті уможливило в подальшому досягти професійного і кар’єрного успіху, здійснити своє давнє бажання працювати над вирішенням проблем інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні, забезпечення її енергоефективності, можливостей широкого використання відновлюваних джерел енергії. Приносити користь суспільству, нашій Рідній Державі – ось ті пріоритети, які тепер мені вдається практично реалізувати на посаді державного експерта Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України.

Це стало результатом якісної та всебічної підготовки під час навчання за ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності», де створено найкращі можливості для плідних наукових досліджень, оприлюднення їх у провідних наукових часописах, апробації одержаних результатів на чисельних наукових конференціях. За роки навчання мною було опубліковано дві наукові статті, отримано декілька довідок про впровадження наукових досліджень; брав участь у багатьох міжнародних наукових конференціях, а також переміг на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, одержавши Диплом І ступеня.

Навчання за ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» дало змогу одержати практичні навички з управління проектами із присвоєнням професійної кваліфікації «Менеджер проектів».

Отже, магістерська підготовка за ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» навчає приймати відповідальні та ефективні управлінські рішення, які уможливлюють досягнення гарантованого успіху діяльності сучасних інноваційних організацій в умовах динамічного зовнішнього середовища.