Олексій ТАРЧИНЕЦЬ

Олексій Тарчинець – CBAP Senior Business Analyst, Ciklum. Випускник ОНП  “Менеджмент організацій і адміністрування” (2017-2019)

Після закінчення бакалаврату в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” за спеціальністю “Економічна теорія” я прийняв рішення певний час попрацювати в реальному секторі економіки і, грунтуючись на потребах ринку та власному баченні професійного зростання, прийняти рішення стосовно подальшого освітнього вектору.

Тож в кінцевому результаті переваги у виборі освітньої програми “Менеджмент організацій і адміністрування” були очевидними. Передусім, це практична спрямованість та структурованість усіх навчальних програм, з можливістю моментального застосування всіх здобутих знань, вмінь та навичок безпосередньо на практиці. Крім того, надзвичайно привабливою є можливість отримання професійно кваліфікації “Менеджер проектів” одночасно з основною спеціальністю. І, звичайно, виключно чудовий викладацький склад, який готовий поділитися найкращими практиками, артефактами та підходами у вирішенні сучасних викликів у повсякденній діяльності менеджерів.

Серед hard skills, які були розвинені під час навчання на програмі – це безумовно робота з Excel. Саме завдяки незліченним практичним роботам з побудови моделей, вдалось здобути більш глибинні знання і використовувати Excel більш ефективно, як основний аналітичний інструмент. Крім того, важливим навиком стало використання спеціалізованого проектного програмного забезпечення, що сформувало чітку картину всього ланцюга проекту з моменту його ініціації, до моменту завершення.  Таким чином, незалежно від контексту проекту вдалось сформувати чітку послідовність та структуру роботи будь-якого проектного офісу, незалежно від специфіки роботи та фреймворків.

Якщо ж говорити про soft skills, то однозначно вдалось вивести навички слухання, презентації та ведення комунікацій на якісно новий рівень. Передусім завдяки тому, що під час навчання вдалось реалізувати проект з вирішення реальної проблематики бізнесу та презентувати його безпосередньому замовнику.