Наталія ЧОРНА

Наталія Чорна – випускниця ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» (2018-2020), бакалавр і магістр менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Освітній ступінь бакалавра менеджменту я отримала у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. При вступі в магістратуру обрала освітню програму «Менеджмент інноваційної діяльності», оскільки вважаю її найактуальнішою в епоху економіки знань. Інноваційна складова наразі надзвичайно важлива для забезпечення сталого розвитку будь-якої держави. Тому актуальним є формування у майбутніх фахівців компетенцій, необхідних для управління інноваціями, комерціалізації інтелектуальної власності та розвитку креативного підприємництва. Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності готує управлінців з інноваційним мисленням, яке підкріплене ґрунтовними знаннями у сфері хай-тек маркетингу, управління інтелектуальною власністю, управління проектами, методів інноваційного менеджменту тощо.

Під час навчання в магістратурі я мала змогу на національному рівні підтвердити якість своєї теоретичної і практичної підготовки, оскільки стала переможцем і була нагороджена Дипломом І ступеня на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», який проходив 17-19 квітня 2019 р. на базі Тернопільського національного економічного університету. На Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт за спеціалізацією «Менеджмент бізнес-структур», що відбувся 17 лютого 2021 р. у Київському національному університеті технологій та дизайну на кафедрі менеджменту та публічного адміністрування, була нагороджена Дипломом ІІ ступеня (кваліфікаційна робота магістра на тему: «Організаційно–методичне забезпечення управління портфелем інтелектуальної власності організації»). Досягнення цих результатів стало можливим завдяки теоретичним знанням і практичним навичкам – тим hardskills і softskills, які сформував у мені науково-педагогічний колектив кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету.

Наразі я працюю ризик-менеджером у відділі управління ринковими ризиками та ризиками фінансового сектору в одному з найбільших українських комерційних банків із міжнародним капіталом, де я маю змогу реалізувати свої професійні компетентності, проявляючи критичне мислення та креативність при виконанні нестандартних завдань.