Надія ПАВЛЕНКО

Надія Павленко – випускниця ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» (2018-2020). Бакалавр і магістр з менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Після закінчення бакалаврату зі спеціальності “Менеджмент” на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка я переконалася в правильності власного професійного вибору та вирішила продовжити рух  обраним шляхом. Рішення вступати на магістерську ОНП “Менеджмент організацій і адміністрування” далося мені дуже легко, оскільки я вже могла чітко оцінити свої перспективи та можливості, що відкриваються перед мною. І за майже два роки навчання я жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

Одним із головних аргументів для такого вибору став широкий перелік актуальних дисциплін, які враховують тенденції ринку праці та відповідають сучасним професійним вимогам до фахівців з менеджменту. Протягом навчання робота з великою кількістю аналітичних звітів при виконанні навчальних завдань дала змогу значно покращити мої аналітичні здібності, за що я дуже вдячна, оскільки саме вони потім стали однією з моїх головних конкурентних переваг при працевлаштуванні. Крім того, застосування різноманітних інтерактивних технологій і розгляд реальних кейсів дозволили сформувати власну модель прийняття управлінських рішень.

Також слід відмітити професійну роботу викладацького складу кафедри та їх вміння знаходити індивідуальний підхід до кожного студента. Неодноразово викладачі допомагали знаходити правильний шлях до вирішення проблем та вправно спрямовували дискусії на парах.

Окремою перевагою програми стала можливість здобути професійну кваліфікацію «Менеджер проектів». Крім ґрунтовних знань я також отримала практичний досвід розробки проекту з використанням спеціального програмного забезпечення  для реальної компанії, захист якого перед представниками замовника дозволив переконатися в нашій здатності до вирішення реальних завдань бізнесу, навчитися працювати у команді.

Протягом навчання в магістратурі також формувалися мої дослідницькі здібності, це був досвід участі у конференціях, підготовки статей та участі у всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Це сприяло утворенню зовсім іншого погляду на проблеми та стимулювало студентів до пошуку нових креативних рішень, ставши необхідною умовою для якісної підготовки магістерської роботи. В подальшому цей досвід сприяв моєму рішенню про вступ до аспірантури.

Завдяки Університету я мала можливість взяти участь у програмі обміну Erasmus+ та провести семестр в Університеті Масарика у м. Брно (Чеська Республіка). Знайомство з культурою іншої країни, лекції та семінари англійською мовою, нові друзі з інших країн – все це стало незабутнім досвідом. Завдяки цій програмі я не лише покращила рівень володіння англійською мовою, а й отримала навички роботи у мультикультурному середовищі.

Незабутнім моментом та викликом для мене стало призначення старостою групи, проте саме це значно розвинуло мої Soft Skills. Вміння організовувати роботу інших, прийняття відповідальності не лише за себе, але й своїх колег, все це дало дуже великий поштовх у власному розвитку.

Беззаперечно вибір цієї освітньої програми був одним із головних рішень, прийнятих у моєму житті, результати якого виправдали всі мої очікування та навіть перевершили їх.