Катерина ЧОРНОУС

Катерина Чорноус – випускниця ОНП “Менеджмент організацій і адміністрування” (2018-2020), бакалавр і магістр менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Перед кожною людиною на зорі її життя постають дуже важливі питання: який життєвий шлях обрати, як себе реалізувати, як і де знайти своє покликання? Дуже важливо визначити ту справу, котрій захочеться присвятити своє професійне життя та віддати частинку серця і душі. Коли я була ще школяркою, переді мною постало питання вибору моєї університетської освіти. Що я вступатиму до Київського національного університету імені Тараса Шевченка я вирішила давно, на це мене надихав приклад моїх батьків і брата. Але я достатньо довго визначалася, за якою спеціальністю і в якому напрямі розвиватися. І я зробила свій вибір, про який відтоді жодного разу не пошкодувала.

Я, Чорноус Катерина Романівна, – випускниця ОНП “Менеджмент організацій і адміністрування” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В цьому ж університеті я опанувала бакалаврську програму з менеджменту організацій. За що ж я особливо вдячна Університету загалом та обраній освітньо-науковій програмі зокрема?

Варто почати з того, що бажання продовжувати навчатися серед кращих та у найкращих завжди було зі мною, тому вибір університету, як я вже зазначала, був очевидний – це найкращий університет України (в тому числі й економічного напряму) – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Магістерська програма “Менеджмент організацій і адміністрування” привабила мене набором актуальних дисциплін для опанування та можливості вирішення спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності. Серед них: «Управління проектами», «Формування системи прикладних методів менеджменту», «Маркетинг нововведень», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічний контролінг», «Управління інвестиційним портфелем», «Проектне фінансування» та ін. Більше того, саме ця програма робила акцент на проектний менеджмент і давала можливість отримати професійну кваліфікацію «менеджер проектів», що було для мене надзвичайно цікавим і привабливим. Опрацювання та аналіз матеріалів для підготовки кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту дозволив отримати не лише цінні теоретичні знання, а й корисні практичні навички з управління ресурсним забезпеченням ІТ-проектів. Пропозиції, представлені у випускній роботі, були впроваджені у діяльність консалтингової компанії «АГЕЛЕС», а концептуальні її положення були високо оцінені на Міжнародній науковій конференції ACIT’21 та увійшли до збірки публікацій цієї поважної конференції. Це ще раз доводить дієвість потужного поєднання професійної і наукової компонент при навчанні на цій магістерській програмі.

У рамках програми “Менеджмент організацій і адміністрування” я змогла опанувати та покращити як свої hard, так і soft skills. До моїх професійних компетенцій додалася здатність обирати та використовувати інструментарій менеджменту, здатність формулювати задачі моделювання, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, здатність до ефективного використання та розвиток ресурсів організації, здатність проведення досліджень та здійснення інновацій за умов невизначеності, а також здатність мотивувати людей. Окрім зазначених вище hard скілів, університет розвинув мої soft скіли, а саме навчив бути гнучкою, володіти емоційним інтелектом, вміти працювати в команді, критично мислити, а також управляти своїм часом та часом інших людей.

Величезну вдячність хочеться окремо висловити за можливість взяти участь у програмах академічної мобільності для студентів. Під час бакалаврату я пройшла відбір на отримання стипендії Еразмус + та мала змогу навчатися 1 семестр в Університеті Валенсія, Іспанія, а під час магістратури – 1 семестр в університеті Салерно, Італія. Я перейняла досвід навчання в найкращих європейських університетах, прослухала надзвичайно корисні дисципліни, співпрацювала з професорами для поглиблення знань, змогла значно покращити рівень англійської мови завдяки навчанню іноземною мовою, а також загалом поринути в культуру інших країн.

Таким чином, мій досвід навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на ОНП “Менеджмент організацій і адміністрування” я вважаю надзвичайно цінним. Набуті знання та навички менеджера допомагають мені не лише в професійній кар’єрі, а й в особистому житті.