Герман АКСЬОМ

Герман Аксьом – випускник спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» (2012-2014). Бакалавр і магістр з менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат економічних наук.

Отримавши освітній ступінь бакалавра менеджменту за ОП «Менеджмент організацій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжив навчання на нашій магістерській програмі і мав можливість скористатися академічною мобільністю та паралельно отримати освіту магістра з управлінського контролю в Університеті Нурланда (Норвегія). Таке поєднання вітчизняної управлінської освіти, що здобута на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності класичного університету, з іноземним досвідом підготовки магістрів спонукало мене зосередитись на науковій діяльності. І це бажання я реалізував під час навчання в аспірантурі на кафедрі менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету (2015-2018). У 2019 році захистив дисертацію й отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Фундаментальні знання та глибинні фахові компетенції, здобуті на  магістерській підготовці під час опанування обов’язкових та вибіркових дисциплін, які викладали наші університетські викладачі, й нині дозволяють мені проводити наукові дослідженнями у фінському університеті з проблематики організаційного менеджменту – одного з найперспективніших, передових і, водночас, найскладніших напрямів сучасної науки, який охоплює цілий спектр наукових дисциплін: від економіки і соціології до математики, кібернетики і загальної теорії систем.

На моє переконання, навчання на освітніх програмах кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності допоможе отримати необхідні знання і фахові компетенції і тим студентам, які продовжать займатись наукою на серйозному рівні, і тим, які прагнуть реалізувати себе в практичній площині, застосовуючи набутий досвід у сучасних організаціях. Зокрема, практична спрямованість навчальних програм забезпечує підготовленість студентів до роботи у реальних управлінських процесах компаній різноманітних галузей економіки.