Антон ЧОРНИЙ

Антон Чорний – випускник спец. «Менеджмент інноваційної діяльності» (2013 – 2015). Бакалавр і магістр менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат економічних наук.

 

Обрав свою майбутню спеціальність після спілкування з викладачами на Дні відкритих дверей, зацікавившись високим рівнем їх експертизи у сфері, в якій я бажав працювати після завершення навчання в Університеті.

Під час навчання у магістратурі сформував важливі для професійної діяльності hard skills, які допомогли швидко отримувати підвищення у кар’єрі менеджера. Особливо корисними стали навички здійснення SWOT-аналізу та  маркетингового ABС-аналізу, вміння використовувати матриці прийняття управлінських рішень та стратегічного управління, а також досвід складання бюджету проектів та плану управління ризиками.

Найважливішими для моєї практичної діяльності в управлінні ІТ-компанією стали навички, отримані в процесі  розробки навчальних проектів з дисципліни «Управління проектами». Як наслідок навчання запропоновано професійну кваліфікацію “менеджер проектів”, яку було введено кафедрою як унікальну особливість нових освітніх програм магістерської підготовки.

Окрім hard skills у результаті проектного формату навчання та участі у студентських міжнародних конкурсах (зокрема, від компанії «L’Oréal») вдалося розвинути і такі soft skills як: організація діяльності, командна робота, пріоритезування вимог, тайм-менеджмент.

Водночас мною була реалізована і дослідницька компонента магістерської підготовки – продовжив навчання в аспірантурі, мав досвід педагогічної діяльності, де актуалізував свої навички навчально-методичної роботи, набуті під час вивчення дисципліни «Методика викладання менеджменту». І нині співпрацюю з кафедрою у навчальній і науковій діяльності, беручи участь як член журі турнірів першокурсників та як запрошений лектор-практик.

Вдячний викладачам кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності за отримані навички та бажаю успіхів усім майбутнім студентам ОП «Менеджмент інноваційної діяльності».