Швець Віктор Григорович

Дата народження – 19 квітня 1947 р.

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Посада – професор

 Навчання

У 1965 р. вступив до Грушковецької  сільськогосподарської бухгалтерської школи, отримав кваліфікацію – бухгалтер

У 1971 р. закінчив Київський інститут народного господарства (Київський національний економічний університет), отримав кваліфікацію – економіст

У 1974 поступив  в аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У  1978 р. захистив кандидатську дисертацію,

У  1993 р. захистив докторську дисертацію в Київському національному економічному університеті за спеціальністю 08.00.11 – статистика.

У 1995, 1999 рр. проходив наукове  стажування   в США (Світовий банк, Міністерство фінансів).

Трудова діяльність

У1971-1974 рр.  –  економіст  Центрального  статистичного управління України (нині Держслужба статистики України).

З 1974 року пов’язані з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, де він працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором,

З  1993 р. по 2011 рік завідувач  кафедри обліку та аудиту у  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2012 р. – професор кафедри обліку та аудиту   Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науково-громадська робота

Член  2-х спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, член методологічних рад при Міністерстві фінансів та Держслужби статистики України, більше 10 років був членом експертної ради ВАК України, фахової ради ДАК Міносвіти  та науки України, член редакційних колегій 6 фахових науково-практичних журналів і видань.

Відзнаки

У зв’язку із 165 річчям Київського національного університету нагороджений Міністерством освіти і науки   України знаком “Відмінник освіти  України” (1999). У 2016 р. нагороджений відзнакою Вченої ради   Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Викладає курси 

«Бухгалтерський облік (Теорія)», «Вступ до університетських студій (Вступ до спеціальності)», «Методологія  та організація економічних наукових досліджень».

Наукові інтереси

розробка теорії і методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності та вивчення проблем гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і  статистики в Україні.

Основні науково-методичні праці

За період 1974-2016 рр. Швець В.Г. опублікував більше 180 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, 3 монографії, 2 розділи в колективних монографіях, 2 підручники, зокрема  з теорії бухгалтерського обліку, який витримав чотири перевидання, та 3 електронних навчальних посібники для студентів спеціальності «облік і аудит».  Під науковим керівництвом Швеця В.Г. захищено дисертацій 35 кандидатів і докторів економічних наук.

 1. Швець В.Г. До Проекту Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств України. Ж:Бухгалтерський облік і аудит, №1, 1996, 0,5 д.а.
 2. Швець В.Г. Макроекономічний облік в системі національних рахунків. Ж:Фінанси України, №7, 1997, 1,0 д.а.
 3. Швець В.Г. До питання реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Ж: Фінанси України, №2, 1998, 1,0 д.а.
 4. Швець В.Г. План рахунків в контексті реформи бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік і аудит, №4, 1999, с.3-4, 0,3 д.а.
 5. Швець В.Г. Перехід системи національного бухгалтерського обліку і статистики на міжнародні стандарти // Статистика України № 1(8), 2000, с.11-15.
 6. Швець В.Г. Стандартизація бухгалтерської освіти в Україні: організація та методика здійснення // Бухгалтерський облік і аудит, № 5, 2003. – с.21 –31.
 7. Швець В.Г.. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в  класичних університетах // Бухгалтерський облік і аудит, № 6, 2008. – с.7-14.
 8. Швець В.Г.. Розвиток обліково-аналітичної освіти і науки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник КНУ.      Економіка. 2011, № 130, с.5-8.
 9. Швець В.Г. Облік і контроль як науки і навчальні дисципліни в обліково-аналітичній освіті // Вісник КНУ. Економіка. 2014, № 160, с.74-80.
 10. Швець В.Г. До питання нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в умовах МСФЗ // Вісник КНУ. Економіка. 2015, № 165, с.5-  10
 11. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2015. – 572 с.