Головко Віктор Іванович

Посада – доцент кафедри обліку та аудиту

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Дата народження – 01 січня 1949 року

Навчання:

 • – 1971-1976 рр. – студент факультету кібернетики Київського ордена Леніна університету ім. Т.Г. Шевченка
 • – 1976-1980 рр. – аспірант факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса
 • – У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження міжгалузевих моделей, які враховують фактор невизначеності, методами стохастичного програмування» за спеціальністю 08.00.13 – Математичні методи і застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством і його галузями.

Трудова діяльність:

 • – 1978-1990рр. – асистент кафедри економічної кібернетики факультету кібернетики.
 • – 1990 по теперішній час – доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування:

 • 2018 р. – стажування в галузі бухгалтерського обліку, аудиту та Міжнародних стандартів, тренінг «Новації у сфері бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування та аудиту». (м. Київ)

Викладає навчальні дисципліни:

«Теорія економічного аналізу», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз і звітність за МСФЗ».

Нагороди та відзнаки:

 • – 2004 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність: профорг кафедри

Наукові інтереси:

Методологія, методика та організація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу діяльності підприємств в Україні. 

Основні праці:

Автор та співавтор 119 наукових та навчально-методичних праць, з них у співавторстві, 10 навчальних посібників з обов’язкових курсів, 62 статті у фахових виданнях 4 статті іноземною мовою.

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Головко В.І. Фінансовий аналіз: кількісні методи фінансового аналізу в комерційних розрахунках : Навчальний посібник. К.: ТзОВ «Курс», 2002. 158 с.
 2. Головко В.І., Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. Київ: К.: ТзОВ «Курс», 2002. 528 с.
 3. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека: Навчальний посібник/ Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 448 с.
 4. Судова бухгалтерія: Навчальний посібник/ Шарманська В.М.. Шарманська С. О.. Головко В.І. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 454 с.
 5. Головко В.І., Дерун І.А. Економічний аналіз: Лабораторний комп’ютерний практикум. Харків, 2014. 100 с.
 6. Еклективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики: Навчальний посібник/ Головко В.І., Шарманська С.О., Михальська О.Л. Київ: Видавництво «Фенікс», 2016. 528 с.
 7. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник/ Шарманська В.М., Головко В.І., Головко І.В., Шарманська С.О. Київ: ПрАТ «Видавництво «Київська правда», 2018. 432 с. 

Наукові публікації:

 1. Головко В.І., Безкоровайна О.О. Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових потоків. Регіональна економіка та управління.   № 1(19).  С.22-31
 2. Головко В.І., Безкоровайна О.О. Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків. Науковий журнал «Молодий вчений» № 2 (54) С. 56-65
 3. В.І., Кляченко В.В. Аналіз наукових підходів до трактування сутності та класифікації похідних фінансових інструментів та їх складових. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»    № 3(43)  С. 87-93.
 4. Головко В.І., Гринь А.В. Прагматичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»   № 22 (62)  с. 7-12
 5. Sharmancka V.M., Golovko V.I., Tsybulnyk M.O. World Science. 2018. №12 (40).  Vol. 2.  P. 4-11.
 6. Sharmancka V.M., Golovko V.I., Tsybulnyk M.O. Quantification valuation of cash flows based on accounting data. East European Scientific Journal.   №12 (40). Part 3. 2018.  P. 58-66.
 7. Sharmancka V.M., Golovko V.I., Tsybulnyk M.O. Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower’s enterprise according to the creditor’s criteria requirements. Sciences of Europe.   №34  Vol. 3.  P. 71-77.
 8. Головко В.І., Пугач І.В. Модифікація моделі виробничих витрат в системі прийняття ефективних управлінських рішень. Регіональна економіка та управління №1 (27) .
 9. Головко В.І., Тимошик Л.В. Проблеми формування та обліку резервного капіталу підприємства. Інфраструктура ринку № 52/2021.